Výročí dne – 9. 7. 1357 byl položen základní kámen Karlova mostu

Je nejstarším mostem v Praze a po Kamenném mostě v jihočeském Písku druhým nejstarším mostem v Česku. Je působivou památkou nejen architektonickou, je i přehlídkou převážně barokního sochařského umění. Dokončen byl v roce 1402, mnohokrát jej ohrožovala povodeň, a to už i při jeho stavbě. V roce 1432 velká povodeň strhla hned pět pilířů, opravy trvaly dlouhých 71 let.

To všechno je pražský Karlův most. Původně se mu říkalo jen „pražský“ nebo „kamenný“, jméno krále a císaře Karla IV. Lucemburského se v souvislosti s ním začalo používat až ve druhé polovině 19. století. To už měl toho za sebou opravdu hodně.

V roce 1393 z něj nechal král Václav IV. shodit do Vltavy tělo generálního vikáře Jana Nepomuckého. Po podepsání vestfálského míru byla v domku uprostřed mostu vedena jednání o ukončení švédského obléhání Prahy. Karlův most je součástí Královské cesty, kterou projížděli čeští králové na Pražský hrad ke korunovaci. V roce 1621 byly na Karlově mostě rozvěšeny koše s hlavami dvanácti českých pánů popravených po porážce stavovského povstání na Staroměstském náměstí.

A jak je to vlastně s položením základního kamene Karlova mostu?

Podle Zdeňka Horského, českého astronoma a historika, byl základní kámen Karlova mostu položen 9. července roku 1357 v 5:31 hodin ráno. Čas ani datum nebyly vybrány náhodou, ale královskými astrology. Když totiž seřadíte čísla datumu položení základního kamene v posloupnosti rok-den-měsíc-hodina-minuty, vznikne palindrom 1-3-5-7-9-7-5-3-1. Podle astrologie magická a numerologicky příznivá linie čísel, která se čte shodně z obou stran. Zároveň podle Horského byla v ten den astrologicky příznivá konstelace planet.

Proti hypotéze Zdeňka Horského lze namítnout máloco, nelze ji ale ani potvrdit. Třeba už jen proto, že v době Karla IV. nepočítaly hodiny čas na minuty. Pravdou také je, že i datace se ve středověku zapisovala v římských číslicích, ne v arabských, palindrom (právě z arabských číslic) tak nedává bohužel smysl.

S jistotou lze říct jen jedno – Karlův most byl založen v roce 1357. Přesné datum známo není, další (a reálnější) hypotéza hovoří o datu 15. června, tj. v den svátku sv. Víta, jednoho z patronů českých zemí.