Wilhelm List. Jeden z Hitlerových polních maršálů

Wilhelm List, německý generál, jeden z Hitlerových (viz Hitler, Adolf) polních maršálů a účastník obsazování okleštěného Československa v březnu roku 1939, přichází na svět 14. května roku 1880 v německém městě Oberkirchberg v rodině lékaře.

V mládí List slouží v německé císařské armádě (v jejích řadách bojuje v první světové válce), po skončení války pak vstupuje do řad Freikorpsu, ve dvacátých letech Wilhelm List působí v různých funkcích německé armády, od poloviny dvacátých let 20. století pak působí jako důstojník v důstojnických školách.

V roce 1932 je Wilhelm List povýšen na generála, od roku 1935 pak působí (do roku 1938) jako velitel 4. armádního sboru (v letech 1933-35 je List velitelem 4. divize).

V roce 1939 se Wilhelm List účastní nejprve obsazování Československa (v březnu), v září stejného roku se pak jako velitel 14. armády účastní útoku na Polsko.

V říjnu roku 1939 se Wilhelm List stává velitelem 12. armády, v jejímž čele se pak zúčastní obsazování Belgie a útoku na Francii v roce 1940 – v červenci roku 1940 je Wilhelm List povýšen na polního maršála.

V roce 1941 je Wilhelm List postaven do čela armád, připravujících se na operaci Marita, což je krycí jméno pro německou invazi do Řecka a obecně na Balkán.

V roce 1942 se Wilhelm List účastní útoku na Sovětský svaz, je velitelem skupiny armád Střed (mezi červencem a říjnem roku 1942) – po neúspěchu této skupiny armád je v bojích na Kavkaze ale Wilhelm List zbaven velení a propuštěn z armády.

Po skončení druhé světové války je Wilhelm List zatčen a souzen válečným tribunálem – jeho rozsudek zní doživotí (je odsouzen v roce 1948), v roce 1953 je nicméně omilostněn a propuštěn.

Wilhelm List umírá 18. června roku 1971 v německém Garmisch-Partenkirchen.