Bill Gates. Zakladatel firmy Microsoft

Bill Gates (celým jménem William Henry Gates), americký podnikatel v oblasti počítačového software, v současnosti jeden z nejbohatších lidí světa člověk světa, přichází na svět ve Spojených státech amerických, ve městě Seattle, 28. října roku 1955 jako syn právníka (ten dnes spravuje charitativní nadaci Billa a jeho manželky Melindy) a učitelky (ta umírá v roce 1994 na rakovinu).

Vzdělání získává ve veřejné seattleské základní škole, v šesté třídě pak přechází na prestižní soukromou školu Lakeside – zde se Gates seznamuje s Paulem Allenem, s nímž pak pozděj i založí společnost Microsoft. K počítači se Bill Gates dostává poprvé jako žák osmé třídy, v roce 1968 (tehdy byl i ve Spojených státech přístup k počítači poměrně výjimečnou událostí, zvláště pak pro malého chlapce) – brzy nato pak společně s Allenem a dalšími spolužáky přemluví jednu ze seattleských počítačových firem, ať jim umožní přístup k novému typu počítače, který vlastní: za možnost pracovat s tímto počítačem a učit se programovat, pak mladíci pomáhají firmě nalézt a opravit chyby v systému počítače.

V sedmnácti letech pak Gates poprvé díky počítači vydělává peníze – jeho škola mu zaplatí honorář 4200 dolarů za to, že pro ni vytvoří počítačový program, který umí vytvářet rozvrh školní výuky. Ve stejném roce (1972) pak Gates s Allenem zakládají svoji první společnou firmu – Traf-O-Data, která navrhuje a vytváří systémy pro analýzu dopravního provozu.

V roce 1973 začíná William Henry Gates studovat na Harvardské univerzitě – na koleji s ním bydlí na stejné chodbě Steve Ballmer, dnešní výkonný ředitel Microsoftu a vedle Gatese a Allena jeho třetí nejdůležitější muž.

V roce 1975 vytváří Gates s Allenem programovací jazyk BASIC pro první osobní počítač Altair 8800 ( patřící mezi tzv. mikropočítače) a prodávají jeho licenci výrobci tohoto počítače – pak už vzniká firma, která přináší dodnes Gatesovi a Allenovi pohádkové zisky: vzniká Microsoft (původně Micro-soft, cílem této firmy bylo vytvářet další verze programu BASIC pro výrobce dalších typů osobních počítačů, např. Atari, Sinclair, tehdejší Apple atd.).

Rozhodující pro rozmach Microsoftu je ale rozhodnutí firmy IBM, která vyrobí osobní počítač, jenž nese jméno IBM PC XT a jenž se má dočkat nasazení jako osobní počítač především v kancelářích jako nástroj manažera – problémem je ale to, že IBM nemá vlastní operační systém, který by mohl být v tomto počítači použit, a nemá ani mnoho času, aby ho vyvinula – konkurence začíná být obrovská a času málo.

IBM proto osloví Microsoft, který operační systém použitelný pro platformu PC vlastní – brzy (v roce 1981) jsou tak nasazeny na trh PC (personal computer, tj. osobní počítač) s operačním systémem MS-DOS. Vítězné tažení Microsoftu světem operačních systémů začíná… – odhaduje se, že dnes jsou operační systémy společnosti Microsoft (od Windows 95 až po současné Windows XP) nainstalovány až v devadesáti procentech všech počítačů na světě – těch zbylých deset procent pak tvoří různé linuxové distribuce na PC či různé jiné operační systémy na jiných platformách (Apple, OS/2 atd.).

Dnes je Bill Gates pravidelně zmiňován jako nejbohatší muž světa, jeho současný (2004) majetek se odhaduje zhruba na 50 miliard amerických dolarů – rozhodující krok k tomuto bohatství kroku Gates činí v roce 1986, kdy jeho Microsoft vstupuje na burzu – akcie Microsoftu tvoří totiž podstatnou část Gatesova majetku, Gates dnes vlastní přibližně jednu jejich pětinu.

Co se týče Gatesova osobního života, Gates je od roku 1994 ženatý, jeho manželkou je bývalá zaměstnankyně Microsoftu, s níž má Gates tři děti.

Osobnost Billa Gatese vzbuzuje dnes ve společnosti na jedné straně někdy až nekritický obdiv (bývá přirovnáván např. k T. A. Edisonovi, kterého rád cituje), na straně druhé je pak nenáviděn – je sice pravdou, že se ke svému majetku dostal s poměrnou dávkou štěstí (viz výše o operačním systému pro IBM), ale také je pravdou, že štěstí přeje připraveným – a to Bill Gates byl.

Jinou otázkou je dnešní dominantní postavení Microsoftu na celosvětovém trhu s počítačovým softwarem – operační systémy Windows jsou považovány za standard, stejně tak internetový prohlížeč Internet Explorer: tato dominance má pak za následek jisté zbrždění vývoje nových počítačových technologií.

Do budoucna má William Henry Gates jasno – po odchodu na odpočinek hodlá věnovat celých devadesát pět procent svého majetku na charitu (již dnes je jeho nadace, do níž zatím vložil na 24 miliard amerických dolarů, po britské The Wellcome Trust druhou největší nadací světa).