Zemřel Antonín Holý, český chemik světového významu

Jeho největšími vědeckými úspěchy jsou lék Viread, v současnosti nejúspěšnější lék v boji proti AIDS, a Hepsera, účinný lék proti virové hepatitidě typu B. Léky, které byly vyvinuty na základě jeho výzkumů, zachránily miliony životů.

Měl být navržen na Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu. Bohužel, nebude. profesor Antonín Holý, český vědec (chemik) světového významu, v pondělí 16. července 2012 zemřel.

Profesor Antonín Holý se narodil 1. září roku 1936, kde také po střední škole vystudoval organickou chemii na matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity (v letech 1954-1959). Chemii zůstal věrný po celý svůj vědecký život. Jako vědec začal v pražském  Ústavu organické chemie a biochemie ČSAV a kde také zůstal až do roku 2002, nejprve jako vědecký aspirant (1960-1963), posléze coby vedoucí oddělení skupiny chemie nukleových kyselin (od roku 1978), v letech 1994 až 2002 pak působil coby ředitel celého ústavu.

Světový věhlas si profesor Antonín Holý získal již v sedmdesátých a osmdesátých letech, kdy spolupracoval s Erikem De Clercqem, profesorem Katolické univerzity v Lovani v Belgii na vývoji účinných antivirotik.

V roce 2006 pak přišla nabídka americké  farmaceutická firma Gilead Sciences, které se zavázala k vytvoření výzkumného centra (společně s Holého Ústavem organické chemie a biochemie) a financování vývoje nových léčebných preparátů. Do letošího roku vynesly licenční poplatky za léky, které vyvinul tým profesora Holého, inkasoval Ústav více než miliardu korun.

Profesor Antonín Holý je autorem šesti desítek českých i mezinárodních patentů, hlavním objektem jeho zájmu byl vývoj účinných antivirotik, především těch protiherpetických, tedy působících proti virům, způsobujícím opary všeho druhu.

Antonín Holý stojí za vývojem láků Duviragel, původního českého antiherpetika, jméno profesora Holého je pevně spjato s preparáty Vistide (účinný lék na pásový opar či virový zánět oční sliznice), který se využívá k léčbě od roku 1996, Vistide (používá se od roku 2001, od roku 2004 je pak vyráběna pod názvem Truvada jeho vylepšená a účinnější verze), jenž je dosud neúčinnějším masově používaných lékem pro léčbu AIDS, a Hepseda, lék, který je od roku 2003 používán k léčení nebezpečné virové hepatitidy typu B. Jeho posledním velkým objevem byl vývoj preparátu, který měl pomáhat léčit rakovinu lymfatické tkáně.

Profesor Antonín Holý, nenápadný muž velkých činů, zemřel v pondělí 16. července 2012. Bylo mu 75 let, poslední roky veřejně téměř nevystupoval, v komunikaci jej omezovalo vážné onemocnění hlasivek.