Zulkifar Alí Bhutto: Pákistánský prezident

Zulkifar Alí Bhutto, pákistánský politik (ministerský předseda Pákistánu v letech 1973-77 a prezident v letech 1971-73) a otec političky B. Bhuttové (viz Bhuttová, Benázír), přichází na svět 5. ledna roku 1928 v Indii jako syna Shana Nawaza Bhutta.

Základní vzdělání Bhutto získává v indické Bombaji, v roce 1947 pak odchází studovat politické vědy do Spojených států amerických na Kalifornskou univerzitu. Po absolvování Kalifornské univerzity pak Bhutto studuje práva na Oxfordské univerzitě ve Velké Británii, po jejím absolvování pak přednáší právo na univerzitě v britském Southamptonu.

Po návratu do Pákistánu pak Bhutto působí do roku 1958 jako právník, má soukromou advokátní praxi – v roce 1958 Bhutto poprvé vstupuje do pákistánské vlády, kde se stává ministrem obchodu a kde pak do roku 1966 vystřídá několik ministerských postů (v letech 1963-66 je mimo jiné pákistánským ministrem zahraničí, několikrát též vede pákistánskou delegaci na zasedáních Valného shromáždění Organizace spojených národů).

Od roku 1964 je Bhutto generálním tajemníkem Muslimské ligy, nicméně o dva roky později, v roce 1966 z ní na nesouhlas s politikou Ajjúba M. Chána odchází – zároveň odchází i z pákistánské vlády.

V roce 1967 Bhutto zakládá vlastní politickou stranu – Pákistánskou lidovou stranu. V roce 1968 stojí Bhutto v čele opozice proti prezidentovi Ajjúbovi M. Chánovi, za tuto svoji činnost je pak krátce vězněn.

V roce 1969 Bhutto vytváří koalici své strany s Národní lidovou stranou východního Pákistánu – vzniká strana nazvaná Nové lidové spojenectví.

Po úspěchu své strany v prvních všeobecných pákistánských volbách, konaných v roce 1970, získává Bhutto velký vliv a poté, co po vzniku Bangladéše z východního Pákistánu a po indickou-pákistánské válce odstoupí prezident Jahjá Chán, se stává v roce 1971 prezidentem Pákistánu.

V prezidentském úřadu zůstává Bhutto do roku 1973, v tomto roce se pak stává pákistánským předsedou vlády a zároveň ministrem zahraničí, obrany a dalších resortů.

Období vlády Zulkifara Bhutta je charakteristické příklonem Pákistánu k demokracii, dochází ke mnoha společenským a hospodářským reformám.

V červenci roku 1977 je Bhutto svržen vojenským pučem, který vede generál Z. Hak (viz Hak, Zijául Muhammad). Brzy po převratu je pak Bhutto zatčen a uvězněn, v roce 1979 je pak poté, co je vojenskou juntou odsouzen v trestu smrti, 4. dubna popraven.