Richard Bienert. Poslední protektorátní premiér

Richard Bienert, český policejní úředník a politik, premiér poslední vlády Protektorátu Čechy a Morava, přichází na svět 5. září roku 1881 v Praze.

V mládí Bienert studuje gymnázium, po jeho absolvování pak pokračuje ve studiích práv na pražské Univerzitě Karlově (viz Karel IV. Lucemburský). V roce 1906 pak začíná Bienertova kariéra policejního úředníka – Richard Bienert nastupuje do služeb rakouské policie v Praze, postupně pak pracuje na několika pražských komisařstvích.

Od roku 1912 se Bienert působí jako koncipista pražského policejního ředitelství, v roce 1916 pak začíná pracovat v jeho zpravodajském oddělení. V lednu roku 1918 přechází Richard Bienert do prezidia státní policie.

V době první světové války spolupracuje Richard Bienert s domácím protirakouským odbojem (jmenovitě s Maffií), jako policejní úředník a zpravodajec má přístup k mnoha citlivým informacím.

Po skončení první světové války a vzniku samostatného Československa je Richard Bienert československým Národním výborem jmenován 30. října roku 1918 prvním (československým) policejním ředitelem, 20. května roku 1920 je pak jmenován pražským policejním prezidentem.

Ve druhé polovině dvacátých let 20. století se Richard Bienert stává jedním z nejvýše postavených správních úředníků Československa, když nastupuje v roce 1925 na post víceprezidenta zemského úřadu (zemské politické správy). V roce 1939 je pak Bienert jmenován do funkce prezidenta téhož úřadu.

Za německé okupace Československa Richard Bienert působí od ledna roku 1942 v protektorátní vládě J. Krejčího na postu ministra vnitra, od 12. března roku téhož roku je zároveň náměstkem ministerského předsedy.

V roce 1945 pak Rudolf Bienert stojí od 19. ledna do 5. května v čele protektorátní vlády sám – zároveň vede i ministerstvo vnitra a je pověřen zastupováním prezidenta E. Háchy (viz Hácha, Emil).

Po vypuknutí pražského povstání 5. května roku 1945 je Richard Bienert v Praze zatčen revolučními jednotkami, po skončení války je pak za svoji činnost v protektorátní vládě souzen a 31. července roku 1946 odsouzen československým Národním soudem ke třem letům vězení.

V roce 1947 (v květnu) je Richard Bienert z vězení propuštěn, 3. února roku 1949 pak v Praze umírá.