13. srpen? Svůj svátek mají leváci celého světa

V populaci je jich přibližně 10 %, ve světě, který je orientovaný převážně pravostranně, je jich tak výrazná menšina. Je mezi nimi více mužů než žen. A ještě před několika desítkami let se je mnozí snažili předělat a přivést k „normálnosti“.

To všechno jsou leváci, lidé, kteří v převážně pravostranně orientovaném světě, používají jako hlavní levou ruku místo pravé. Od roku 1992 mají svůj svátek – toho roku britský The Left-Hander’s Club poprvé vyhlásil 13. srpen za Mezinárodní den leváctví.

Historie leváctví? Leváci nebyli vítání v žádné době

V pravěku prý byl poměr praváků a leváků v populaci půl na půl. Teprve v době bronzové, kdy člověk začal používat jemnou motoriku a vyrábět různé nástroje a zbraně, stala se lidská civilizace civilizací praváků. Například vojáci drželi štít v levé ruce, aby si chránili srdce, k boji a dalším činnostem používali ruku pravou.

Ve starověku a středověku byli leváci přijímání až na výjimky negativně. V antickém Římě přivazovali levorukým chlapcům při bojovém tréninku levou ruku k tělu, aby se naučili používat pravou. Být levákem bylo stigma i v kulturách arabských, kde byla levá ruka považována za špinavou a vykonávala se s ní intimní hygiena.

Eskymáci tvrdili, že leváci jsou čarodějové. Ve staré Číně byla levá strana považována obecně za stranu zla. Ani jindy tak svobodomyslný budhismus neměl k levákům příznivý vztah – k nirváně podle něj vedou dvě cesty. Pravá je „cestou osvícení“, levá je „cestou nečistou“.

Odmítavě se k leváctví stavělo křesťanství – už samotný ďábel je podle něj spojený s levou stranou. Samotné leváctví mnohdy stačilo k obvinění z čarodějnictví – a odtud už to byl jen krůček na hranici a smrti upálením.

V Česku (respektivě tehdejším Československu) začalo být leváctví oficiálně uznáváno jako normální teprve 10. února 1967. V ten den bylo ministerským věstníkem oznámeno, že končí přeučování leváků na praváky.

Slavní leváci?

Alexandr Veliký, Julius Caesar, Ramesse Veliký… mezi leváky se řadí i mnozí slavní panovníci a vojevůdci starověku. Levákem byl i Napoleon Bonaparte, Winston Churchill nebo Mahátma Gándhí.

Leváci mezi umělci? Bylo a je jich nepočítaně. Namátkou Charlie Chaplin, Marilyn Monroe, Bruce Willis, Franz Kafka, Václav Havel, Leonardo da Vinci, Pablo Picasso a desítky a desítky dalších.

I mezi vědci bylo a je mnoho významných objevitelů a inovátorů. Za všechny Albert Einstein, Niels Bohr, Isaac Newton či Stephen Hawking.

13. srpna mají všichni tito svůj den. Stejně jako vy, pokud raději než pravou ruku používáte levou. Užijte si jej!