Alexander Shonert. Houslový virtuos s talentem od Boha

Po dědečkovi je židovského původu, narodil se v Sovětském svazu, vyrůstal na Sibiři, v roce 1996 odešel do České republiky, kde žije dodnes. Alexander Shonert, jeden z nejlepších houslových virtuosů současnosti, je Evropan každým coulem.

Pochvalně se o něm vyjadřují legendy české klasické hudby – Josef Suk, vnuk skladatele Antonína Dvořáka, i další fenomenální houslista Václav Hudeček o jeho houslové hře říká, že nic takového ještě v životě neslyšel. A co vy, vy už jste geniálního houslistu s ruskými kořeny slyšeli?

Životopis Alexandra Shonerta? Z Irkutsku až do prestižních koncertních sálů Evropy a USA

Narodil se 31. července 1972 v Sovětském svazu (dnešní Rusko) v Irkutsku na Sibiři. Právě sem před druhou světovou válkou odešel z Rakouska jeho židovský dědeček před nacisty. A tady se narodila jeho maminka, proslulá klavírní virtuoska.

Klasickou hudbu měl Alexander Shonert v genech, vystudoval ji na Novosibirské státní konzervatoři – absolvoval v roce 1996. Po dalších třech letech postgraduálního studia odešel Alexander i s matkou z rodného Ruska, jeho novým domovem se v roce 1999 stala Česká republika. Důvodem byly antisemitské nálady ve společnosti i ekonomická situace a všudypřítomná korupce.

V nové vlasti se Alexander Shonert nemohl dlouho prosadit, a to přesto, že získal mnohá prestižní ocenění – už v roce 2001 se stal laureátem Evropské ceny Gustava Mahlera a Světové ceny Antonína Dvořáka. Postupně se dokázal vypracovat v jednoho z nejlepších současných houslistů, v roce 2014 pak vystoupil v jedné z nejprestižnějších koncertních síní na světě – v USA v National Gallery of Art ve Washingtonu DC.

Alexander Shonert je nejen skvělý houslista, je taktéž ceněným houslovým pedagogem – koneckonců, na Novosibiřské státní akademie obor housle jako pedagog vystudoval.  Je autorem knih „Pokročilá houslová technika sv. I“ a „Jak zvládnout pevné staccato nahoru a dolů ve 3 lekcích“, se svými studenty pracuje také prostřednictvím unikátní metody The Shonert Technique, vyučuje na živých seminářích i prostřednictvím on-line lekcí.

Alexander Shonert má české a ruské občanství, toho českého se dočkal v roce 2010 – získal jej jako ocenění své práce na uměleckém poli.