Aristofanés. Tvůrce starořecké komedie

Aristofanés, starořecký dramatik a patrně nevýznamnější tvůrce divadelní komedie starého Řecka, přichází na svět snad v roce 445 před naším letopočtem.

Aristofanův život je dnes velkou neznámou – ví se, že žil v Athénách v době peloponéských válek mezi Athénami a Spartou, bližší informace o jeho životě nejsou k dispozici.

Aristofanés je autorem čtyřiceti čtyř her, z nichž se do dnešních časů zachovalo jedenáct: zachovány jsou hry „Acharňané“ (jeho nejranější komedie), Aristofanes se jejím prostřednictvím zasazuje o uzavření míru mezi Athénami a Spartou), „Jezdci“ (satira, zesměšňující athénského vládce Kleóna), „Babylóňané“ (další útok na Kleónovu osobu), „Oblaka“ (hra namířená proti osobě filosofa Sókrata {viz Sókratés}), „Vosy“ (satira zobrazující Kleónovi přívržence), „Mír“, „Ptáci“ (satira, v níž Aristofanes zobrazuje svůj pohled na ideální stát a společnost v podobě ptačí říše), „Lysistrata“ (protiválečná satira), „Ženy o Thesmoforiích“, „Žáby“, „Ženský sněm“ a „Bohatství“ – ostatní Aristofanovy hry jsou známy buď jen pouze titulu nebo zůstaly zachovány ve zlomcích.

Aristofanés, jedna z největších postav starořecké komedie, umírá někdy kolem roku 385 před naším letopočtem.