Charybda. Obluda z Messinské úžiny

Charybdis je ve starořecké mytologii mořská nestvůra, dcera boha Poseidóna (viz Poseidón) a bohyně země Gáie (viz Gáia), která leží v Messinské úžině mezi Itálií a Sicílií (na jedné straně leží ona, na druhé pak další mořská nestvůra Skylla), kde ohrožuje proplouvající lodi.

Již od svého narození je Charybdis bytostí, jejíž pověst není dobrá – když pak ukradne a sežere několik ovcí (též ukradených) ze stáda, které má řecký hrdina Héraklés přivést do Mykén, dojde nejvyššímu olympskému bohu Diovi (viz Zeus) trpělivost a svrhne Charybdu z Olympu do moře, do Messinské úžiny – tady pak Charybdis (stále nenasytná a lakotná) každý den třikrát za den spolkne obrovské množství mořské vody (z níž pak sežere vše živé), kterou pak vychrlí – vzniká tak vír, který ničím proplouvajícím námořníkům jejich lodě a zažene je přímo do nebezpečné náruče Skylly.

Prvními námořníky, kterým se podařilo nástrahy Charybdy překonat, jsou pak Argonauti, když se vrací z Kolchidy, kde byli na výpravě za zlatým rounem. Dalším ze známých starořeckých reků, který Messinskou úžinou proplul a vyhnul se Charybdě byl pak například ithacký král Odysseus (nicméně, v Messinské úžině ztratil šest svých nejlepších mužů, které pohltila Skylla).