Dušičky. Víte, kterému světci za ně vděčíme?

Svátek zesnulých, Památka zesnulých, Vzpomínka na všechny věrně zesnulé. To vše jsou jména pro Dušičky, svátek, kterým si katolická církev 2. listopadu připomíná zemřelé a modlí se za duše v očistci. Oslava Dušiček navazuje na Svátek všech svatých (1. listopadu), který vychází ze starého keltského svátku Samhain, kdy se duše zemřelých vracejí domů.

Katolická církev se celá staletí snažila (pro ni) tyto pohanské zvyky vymýtit, lhostejno, zda šlo o zvyky keltské nebo slovanské. Její snahy nebyly dlouhá staletí příliš úspěšné, teprve v desátém století nastal zlom, když opat benediktinského kláštera v Cluny zavedl liturgicky slavenou památku zesnulých. Stalo se tak v roce 998, datum Dušiček byl přitom stanoven na 2. listopadu. Jméno opata? Svatý Odilo.

Životopis svatého Odila? Syn rytíře proslul přísným asketickým životem

Svatý Odilo se narodil (pravděpodobně) na začátku roku 962 jako syn rytíře Beralda de Mercoeur a Gerbergy v Saint-Cirgues v departementu Haute-Loire v regiónu Auvergne ve Francii.  Svoji církevní kariéru zahájil na postu kanovníka v Brioude. V roce 990 vstoupil do benediktinského kláštera v Cluny.

V roce 994 se svatý Odilo stal v Cluny opatem, když nahradil zemřivšího opata Majola. O další čtyři roky později pak přímo od papeže Řehoře V. získal výhody, které klášter v Cluny vyjmuly z podřízeného postavení vůči diecéznímu biskupství. Později se tato výsada rozšířila na všechny kláštery, na které měl svatý Odilo jako opat vliv.

Svatý Odilo byl horlivým zastáncem původního životního stylu benediktinů. V době hladomorů dokonce neváhal rozdávat potřebným majetek kláštera. Sám vedl přísný a asketický život, přitom projevoval velkou míru empatie a lásky všude, kde byly potřeba. Fulbert z Chartres, francouzský teolog, filozof a biskup v Chartres, Odilův současník, o něm hovořil jako o Archandělovi mnichů.

Dušičky zavedl v roce 998, mezi svaté byl vyzdvižen v roce 1963

V roce 998 svatý Odilo zavedl svátek Vzpomínky na všechny věrně zemřelé, který si připomínáme 2. listopadu a dnes jej známe jako Dušičky. Z Cluny, kde byl opatem, se Dušičky během let rozšířily do dalších benediktinských klášterů. V Římě se nový svátek začal slavit v 15. století.

Opatem v Cluny byl svatý Odilo téměř padesát let, zemřel během vizitace v klášteře v Souvigny roku 1049. Mezi svaté byl pak zařazen v roce 1663.