Ernst Kaltenbrunner. Rakušan nacistickým předákem

Ernst Kaltenbrunner, nacistický politik, pocházející původem z Rakouska, jeden z nejvýznamnějších Hitlerových (viz Hitler, Adolf) válečných zločinců, zodpovědný za činnost gestapa a řízení koncentračních táborů za druhé světové války, přichází na svět 4. října roku 1903 v hornorakouském Riedu v rodině právníka.

Otcovo povolání si za své vybere i Kaltenbrunner – v mládí Kaltenbrunner studuje gymnázium v Linzi, poté studuje chemii a později právo na univerzitě v Grazu, po absolutoriu v roce 1926 pak Ernst Kaltenbrunner krátce pracuje jako právník v Salcurku a poté v Linci.

Do politiky Ernst Kaltenbrunner vstupuje v roce 1932, kdy se stává členem rakouské NSDAP a rakouských SS – ve stranické hierarchii Kaltenbrunner postupuje strmě vzhůru, v roce 1934 je již vůdcem rakouských SS.

Ve stejném roce (1934) je Ernst Kaltenbrunner zatčen a je proti němu vzneseno obvinění ze spoluúčasti na atentátu na kancléře E. Dolfusse – mezi roky 1934 a 1935 je pak Ernst Kaltenbrunner dvakrát šest měsíců vězněn (poprvé kvůli atentátu na Dolfusse, podruhé pak pro vlastizradu).

Po anšlusu (připojení) Rakouska v Německu v březnu roku 1934 je Ernst Kaltenbrunner jmenován státním sekretářem bezpečnosti a velitelem policie ve Vídni, v následujících několika letech se stává i velitelem SS ve Vídni, v roce 1941 je pak povýšen na generálmajora policie.

V roce 1942, poté, co je v Praze při atentátu zabit R. Heydrich (viz Heydrich, Reinhard), nastupuje pak na jeho místo velitele SD (Sicherheitsdienst) právě Ernst Kaltenbrunner – stane se tak v květnu roku 1942.

Na začátku roku 1943 je pak Ernst Kaltenbrunner jmenován do čela Hlavního úřadu říšské bezpečnosti (RSHA) a stává se tak formálně podřízeným přímo H. Himmlerovi (viz Himmler, Heinrich) – do Kaltenbrunnerovi působnosti patří SD, Gestapo, je mu podřízen i systém řízení koncentračních táborů – Ernst Kaltenbrunner se stává zodpovědným za provedení tzv. konečného řešení židovské otázky, zároveň nese přímou zodpovědnost za pronásledování a likvidaci opozice v Německu, stejně jako za likvidaci válečných zajatců.

Po skončení druhé světové války je Erich Kaltenbrunner zajat a souzen Norimberským válečným tribunálem pro válečné zločince – Kaltenbrunner je odsouzen k trestu smrti oběšením, rozsudek je vykonán 16. října roku 1946.