Reinhard Heydrich. Protektor

Reinhard Heydrich (celým jménem Reinhard Eugen Tristan Heydrich), německý policejní generál, obergruppenführer SS a jeden z exponentů německého nacistického režimu A. Hitlera (viz Hitler, Adolf), od 27. září roku 1941 pak zastupující říšský protektor v Protektorátu Čechy a Morava, odstraněný v létě roku 1942 československými parašutisty, vyslanými československou exilovou vládou v Londýně, přichází na svět 7. března roku 1904 v německém Halle v rodině operního pěvce.

Vzdělání Heydrich získává na gymnáziu, v roce 1922 pak, po maturitě, nastupuje službu u válečného námořnictva – tady je v roce 1926 povýšen do hodnosti poručíka, v roce 1928 do hodnosti nadporučíka. Válečné námořnictvo Reinhard Heydrich opouští v roce 1931 (je degradován na vojína a propuštěn kvůli milostné pletce). Ve stejném roce (přesně 1. července 1931) Reinhard Heydrich vstupuje do Hitlerovy NSDAP, stále ještě v červenci se pak stává členem SS (Schutzstaffeln) H. Himmlera, o měsíc později, v srpnu roku 1931, je Heydrich na Himmlerův příkaz jmenován na post vedoucího zpravodajské služby SS.

V roce 1932 je Heydrichova zpravodajská služba přejmenována na SD (Sicherheitsdienst, tj. Bezpečnostní službu), Reihard Heydrich se zároveň stává zástupcem Himmlera v SS a je mu udělena hodnost standartenführera SS.

Následujícího roku, roku 1933, je Reinhard Heydrich jmenován vedoucím politického oddělení policejního ředitelství v Mnichově, v roce 1934 se pak Heydrich stává zástupcem šéfa gestapa (Himmlera {viz Himmler, Heinrich}), zároveň se stává vedoucím pruské politické policie – 30. června téhož roku se pak Reinhard Heydrich aktivně účastní během tzv. noci dlouhých nožů likvidace členů Röhmovy organizace SA.

V červnu roku 1936 je Reinhard Heydrich jmenován do čela SIPO (Sicherheitspolizei, tj. bezpečnostní policie), pod jeho velení spadá jak gestapo, tak veškerá německá (říšská) kriminální policie.

V letech 1936-39 je Reinhard Heydrich podepsán pod většinou provokačních akcí, jimiž se hitlerovské Německo snaží podkopat režimy v zemích s Německem sousedících, jeho síť agentů je rozprostřena po celé Evropě.

V roce 1939 Reinhard Heydrich stojí za zorganizováním tzv. gliwického incidentu, který stojí na počátku německé agrese vůči Polsku a de facto tak i na počátku druhé světové války.

V Německu pak Heydrichovi agenti sbírají kompromitující materiály na odpůrce nacionálně socialistických myšlenek a nepřátele Říše, při jejichž potírání si Reinhard Heydrich počíná krutým způsobem – obvinění jsou posíláni do koncentračních táborů, mučeni, vražděni.

V září roku 1939 je Reinhard Heydrich jmenován do čela nově vzniklého říšského bezpečnostního úřadu (RSHA, Hlavní úřad říšské bezpečnosti) – 21. září pak vydává tajný rozkaz pro zacházení se židovským obyvatelstvem, platný do doby přijetí tzv. konečného řešení židovské otázky (Endlösung).

21. září roku 1941 je Reinhard Heydrich jmenován (po odstoupení dosavadního říšského protektora von Neuratha {viz Neurath, Konstantin von}) zastupujícím říšským protektorem pro Protektorát Čechy a Morava – po Heydrichově příchodu do Prahy je pak v Protektorátu ihned nastoleno stanné právo – během několika měsíců jsou pak popraveni mnozí představitelé domácí politického a vojenského odboje (mimo jiné i předseda první protektorátní vlády A. Eliáš {viz Eliáš, Alois) – Heydrichův režim si dává za úkol zlomit odpor českého národa, likvidována je především inteligence a Židé, Heydrichovým cílem je likvidaci dosavadní české autonomie v rámci Říše – vliv protektorátního prezidenta E. Háchy je v tuto dobu již nulový (viz Hácha, Emil).

V lednu roku 1942 se Reinhard Heydrich účastní konference ve Wannsee (je řídícím této konference), kde načrtá praktickou stránku tzv. konečného řešení židovské otázky, vykonavatelem závěrů konference se pak stává A. Eichmann (viz Eichmann, Adolf).

27. května roku 1942 se pak zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich stává obětí atentátu, který na něj spáchají českoslovenští parašutisté ze skupiny Anthropoid (J. Gabčík a J. Kubiš), vyslaní do Protektorátu československou londýnskou exilovou vládou – těžkým zranění, která při atentátu utrpí, Reinhard Heydrich podléhá 4. června roku 1942.