Pjotr Leonidovič Kapica. Objevitel supratekutosti

Pjotr Leonidovič Kapica, sovětský fyzik, laureát Nobelovy ceny za fyziku a spolutvůrce sovětské jaderné pumy, přichází na svět 8. července roku 1894 v Kronštadtu v rodině vojenského inženýra.

Vzdělání získává Kapica nejprve na Polytechnickém institutu v Petrohradě, který absolvuje v roce 1918 a ve kterém pak na katedře fyziky pracuje do roku 1921 – v tomto roce P. L. Kapica odchází do Anglie, kde pak až do roku 1934 spolupracuje s E. Rutherfordem v Cavendishově laboratoři na univerzitě v Cambridge, v letech 1930-34 je pak ředitelem Mondovy laboratoře při londýnské Královské společnosti.

Po návratu do Sovětského svazu Pjotr Leonidovič Kapica působí v čele nově zřízeného výzkumného ústavu, a to Ústavu fyzikálních problémů. V letech 1939-46 pak působí jako profesor na univerzitě v Moskvě, od roku 1946 je pak profesorem Moskevského fyzikálně-technického institutu.

Těžištěm Kapicovy vědecké práce je studium silných magnetických polí a fyziky nízkých teplot – Pjotr Kapica je objevitelem lineární závislosti elektrického odporu kovů na intenzitě magnetického pole (tzv. Kapicův zákon, 1929), je i autorem zcela nového způsobu zkapalňování helia, kdy je hélium namísto předchlazování kapalným vodíkem ochlazování speciálním pístovým expandérem.

Při pokusech se zkapalňováním hélia Pjotr Leonidovič Kapica též objevuje jev zvaný supratekutost, kdy je při teplotách nižších než je kritická teplota hélia (tedy nižších než 2,17 K, tzv. bod lambda) jeho viskozita extrémně nízká a kdy se stává supravodivým.

V roce 1941 pak Kapica činí další objev, když zjišťuje že při přechodu tepla z pevného tělesa do kapalného hélia je možné pozorovat konečný rozdíl teploty (tzv. Kapicův skok).

Po skončení druhé světové války pak Pjotr Leonidovič Kapica objevuje existenci vysokoteplotního plazmatu ve vysokofrekvenčním výboji, svými výzkumy se pak podílí i na vývoji první sovětské atomové pumy.

V roce 1978 se Pjotr Leonidovič Kapica společně s A. A. Penziasem a R. W. Wilsonem stává laureátem Nobelovy ceny za fyziku na své objevy v oblasti fyziky nízkých teplot.

Pjotr Leonidovič Kapica umírá 8. dubna roku 1984 v Moskvě.