Gelón. Syrakúský tyran, vládce Sicílie

Gelón, řecký vládce, tyran v Syrakúsách, z nichž se za jeho tyranie stává velmoc, ovládající většinu Sicílie, přichází na svět někdy kolem roku 540 před naším letopočtem.

Než-li se Gelónovi podaří získat vládu nad Syrakúsami, slouží jako velitel jezdectva tyrana Hippokrata v sicilském městě Gela – po jeho smrti pak v roce 491 př. n. l. usedá Gelón na jeho místo. Jako vládce Gely pak Gelón vede sporadické války s Kartágem.

V roce 485 př. n. l. Gelón využívá rozbrojů v Syrakúsách (jde o konflikt mezi tamějšími vlastníky půdy a lidem, který půdu vyvlastnil) a ovládne je – s nimi pak ovládne i více než polovinu Sicílie. Za své vlády v Syrakúsách se Gelón zaměřuje především na budování syrakúského vojska – najímá žoldnéře a buduje silné loďstvo i pěchotu: se svojí silnou armádou pak Gelón zaútočí v roce 483 př. n. l. sicilské obce Euboia a Megara Hyblaia, jejichž prosté obyvatelstvo prodá do otroctví – aristokracii pak přivádí do Syrakús.

V roce 480 př. n. l., poté, co kartáginská vojska napadnou Sicílii, stojí Gelón v čele obránců – výsledkem je pak jeho slavné vítězství v bitvě u Himéry, vítězství, které má za následek omezení vlivu Kartága na Sicílii.

Někdy v roce 478 př. n. l. Gelón umírá.