Vratislav I. – téměř neznámý přemyslovský kníže

Kníže Vratislav I., druhý přemyslovský kníže na českém knížecím stolci, syn Bořivoje I. (viz Bořivoj I.) a Ludmily z Pšova (viz sv. Ludmila), vládne českým zemím v letech 915-921. O životě knížete Vratislava je toho známo velice málo. Je patrně mladší než jeho bratr kníže Spytihněv I. (viz Spytihněv I.). Je ženatý s Drahomírou (viz Drahomíra) z rodu polabských Stodoranů, v té době rodu ještě pohanského – Drahomíra však bezpochyby po sňatku s Vratislavem křest přijímá. S Drahomírou má Vratislav I. tři syny – Václava (viz sv. Václav), Boleslava (viz Boleslav I. Ukrutný) a Spytihněva, a čtyři dcery, jejichž jméno je dnes neznámé.

S Vratislavovým jménem je spojeno založení kostela sv. Jiří (viz sv. Jiří) na Pražském hradě.

Též se předpokládá, že je jedním z českých vévodů, kteří se roku 895 dostavují do Řezna k císaři Arnulfovi Korutanskému, aby se mu poddali.

Též je známo, že kníže Vratislav I. se po dobu svého panování téměř každoročně musí bránit nájezdům Maďarů.

Více toho o knížeti Vratislavu I. známo není…