Ladislav Pohrobek. Král, který zemřel příliš mladý

Ladislav, řečený Pohrobek, český a uherský král z dynastie Habsburků přichází na svět 22. února roku 1440 v Komárně jako syn krále Albrechta Habsburského (ten je v okamžiku Ladislavova narození již 118 dní po smrti, proto Ladislav „Pohrobek“) a Alžběty Lucemburské.

Nestabilní politická situace v Uhrách v době Ladislavova narození je příčinou toho, že je Ladislav Pohrobek již jako dvanáctitýdenní novorozenec (15.4.1440) zásluhou své matky, která se snaží synovi zajistit nástupnictví v Čechách, Uhrách i Rakousích, korunován uherským králem – nicméně, uherskými stavy byl již dříve za krále korunován Vladislav III. Jagellonský: tento problém pak vyřeší až Vladislavova předčasná smrt v bitvě s Turky u Varny v roce 1444.

Po Vladislavově smrti je Ladislav Pohrobek uherskými stavy za krále přijat – do doby jeho plnoletosti je pak určen za říšského správce János Hunyady (otec pozdějšího krále Matyáše Korvína).

Poručníkem (vychovatelem) Ladislava Pohrobka (Ladislavova matka umírá v roce 1442) se pak stává římskoněmecký císař Fridrich III.

28. října roku 1453 je pak Ladislav Pohrobek po zvolení stavy českým králem korunován v Praze, nicméně, zemi dál vládne zemský správce Jiří z Poděbrad (viz Jiří z Poděbrad), nový král v Čechách nepobývá.

V roce 1455 Ladislav Pohrobek zasáhne ostře proti hunadyovské opozici v Uhrách – starší syn Jánose Hudyadyho (ten je v té době již po smrti) Ladislav (László) Hunyady je popraven, jeho mladší bratr Matyáš (budoucí král Matyáš Korvín) je uvězněn.

V roce 1456 začíná Ladislav Pohrobek plánovat sňatek s dcerou francouzského krále Karla VII. – tento sňatek ale již nebude uzavřen – v září roku 1457 přijíždí Ladislav Pohrobek na osobní vyzvání Jiřího z Poděbrad do Prahy, kde pak 23. listopadu téhož roku umírá na následky akutního leukemického onemocnění.

Po smrti bezdětného Ladislava se českým králem stává Jiří z Poděbrad.