Menelik. Habešský císař

Menelik II. ( Menilek, amharsky Minylik), habešský (tj. etiopský) císař a zakladatel moderního etiopského státu, jehož území se za jeho vlády zdvojnásobí, přichází na svět jako Sahle Miriam 17. srpna roku 1844 v Ankoberu v provincii Šewa v rodině jejího vládce, krále Haile Malakota.

V roce 1855 Haile Malakot při vpádu císařských vojsk do provincie umírá a malý Sahle je etiopským císařem Tewodrem II. zajat – ze zajetí pak Sahle uprchne po deseti letech, v roce 1865, kdy se vrací do Šewy, kde odstraní vládnoucího krále Bezebeha a nastoupí na královský trůn. V následujících letech Sahle upevňuje svoji moc nad Šewou a připravuje se na expanzi za hranice provincie – v roce 1887 zakládá budoucí hlavní město Etiopie Addis Abebu, v roce 1889 je pak, po smrti císaře Johannese IV., jako nejmocnější z etiopských králů zvolen etiopským císařem a přijímá jméno Menelik II.

V devadesátých letech 19. století pak císař Menelik II. musí čelit snaze Itálie o ovládnutí Etiopie – situace nakonec vyústí v jednu z největších vojenských bitev na africkém kontinentu, když se v roce 1896 střetnou Menelikova vojska s italskými koloniálními oddíly v krvavé bitvě u Aduwy (1. března roku 1896): Menelik II. zvítezí, Itálie je donucena uznat nezávislost a svrchovanost Etiopie a Menelikův nárok na císařský trůn – Menelika II. lze proto právem označit za zakladatele moderní Etiopie.

V prvním desetiletí 20. století postihnou Menelika II. opakované záchvaty mozkové mrtvice, po nichž se vlády nad Etiopií ujímá Menelikova manželka společně s regentem, později je pak za následníka trůnu vybrán Menelikův vnuk Lidž Ijásu.

Menelik II. jeden z nejmocnějších císařů Etiopie umírá 12. prosince roku 1913 v Addis Abebě.