Miklós Horthy de Nagybánya. Maďarský diktátor

Admirál Miklós Horthy de Nagybánya, maďarský politik a strůjce represivního režimu, vládnoucího v Maďarsku ve třicátých a čtyřicátých letech 20. století, přichází na svět 18. června roku 1868 v Kenderesu ve šlechtické rodině.

Již od útlého mládí buduje Horthy svoji vojenskou kariéru – ve čtrnácti letech začíná studovat vojenskou akademii rakousko-uherského námořnictva ve Fiume (dnešní slovinská Rijeka).

V roce 1909 se Horthy stává pobočníkem rakouského následníka trůnu, Františka Ferdinanda d´Este – je jím pak až do chvíle, kdy je v roce 1914 v bosenském Sarajevu na následníka habsburského trůnu spáchán atentát. Za první světové války bojuje Horthy v rakousko-uherském námořnictvu – je schopný a úspěšný velitel, a tak brzy přichází jeho postup armádní hierarchií: v roce 1917 se Horthy stává admirálem rakousko-uherského námořnictva, o rok později pak jeho nejvyšším velitelem.

Po skončení první světové války organizuje Horthy v Maďarsku armádu, která pak v roce 1919 s rumunskou pomocí potlačuje komunistický režim B. Kuna (Maďarská republika rad).

V roce 1920, poté, co se nový maďarský parlament, v němž mají rozhodující slovo konzervativní síly, usnese na obnově monarchie na maďarském území, je pak Miklós Horthy ustanoven regentem – zůstane jím pak až do roku 1944 (hned na počátku svého regentství odmítne nároky posledního habsburského císaře Karla I. na uherský trůn).

Ve dvacátých letech Horthy respektuje demokratickou ústavu, od počátku let třicátých pak začíná jeho vláda nabývat stále zřetelnějších autoritativních rysů – nakonec v roce 1937 donutí Horthy parlament, aby mu odhlasoval diktátorské pravomoci.

Ve třicátých letech začíná i období spolupráce horthyovského režimu s německým nacistickým režimem A. Hitlera (viz Hitler, Adolf) – díky spolupráci s Německem (a s fašistickou Itálií, Maďarsko se připojuje k tzv. Paktu tří) získá Horthy pro Maďarsko 1. a 2. vídeňskou arbitráží v roce 1940 mnohá území: jižní Slovensko, část Transylvánie…

V roce 1941 pak horthyovské Maďarsko vstupuje na straně zemí Osy do druhé světové války.

V roce 1944 se admirál Horthy pokouší Maďarsko z válečného konfliktu vyvést a uzavřít separátní mír se spojeneckými mocnostmi – jeho snaha ale vychází naprázdno: Horthy je svržen fašistickým převratem, zajat německými agenty a internován až do konce války v Německu.

Po skončení druhé světové války je pak admirál Horthy v letech 1945-46 v americkém zajetí, poté se usazuje v exilu Portugalsku – do Maďarska se vrátit nemůže, pro komunistický režim, který je zde po druhé světové válce nastolen, je nepřijatelný.

9. února roku 1957 admirál Miklós Horthy de Nagybánya v portugalském Estorilu umírá.