Milan Kundera získal cenu Prix de la Bibliotheque nationale de France

Literárních cen má nepočítaně. Tu první z roku 1963, kdy obdržel Státní cenu Klementa Gottwalda. Následovaly (namátkou)  Cena Svazu československých spisovatelů (1968), Premio Mondello (1978), Cena Jaroslava Seiferta (1994) či Herderova cena (2000). Kromě toho je čestným občanem Brna (od roku 2010) a má Řád Čestné legie (od roku 1990).

V pondělí 11. června 2012 Milan Kundera svoji sbírku ocenění rozšířil o prestižní Prix de la Bibliotheque nationale de France 2012. Cenu, kterou každoročně uděluje Francouzská národní knihovna a s ní spojenou finanční odměnu ve výši 10 000 eur, obdržel český spisovatel, který od roku 1975 žije ve Francii, za celoživotní dílo. Kunderovo celoživotní dílo není přitom oceněno poprvé, v roce 2009 ze stejného důvodu obdržel Světovou cenu Nadace Simone a Cina Del Ducaových. Plus šek na 300 000 eur.

Dvakrát vstoupil do KSČ, dvakrát byl vyhozen

Stručný životopis? Milan Kundera se narodil 1. dubna roku 1929 v Brně, je synem Ludvíka Kundery, rektora JAMU. V mládí vstoupil do komunistické strany, v roce 1950 byl ale po dvou letech členství vyloučen. A protože lidé navzdory přísloví často dvakráte vstupují do stejné řeky, i Milan Kundera se stal v roce 1956 opětovně komunistou s členstvím potvrzeným rudou knížkou.

Napodruhé byl Kundera v KSČ čtrnáct let, vyloučen byl v roce 1970, Husákova normalizační klika jej měla na mušce coby třídního nepřítele už od roku 1967, kdy vystoupil na IV. sjezdu československých spisovatelů s projevem, který odsoudil „oficiální kulturní politiku“ Československa za barbarskou.

V roce 1975 se Milan Kundera rozhodl k emigraci, v roce 1979 se pak stal člověkem, který nepatří nikam – československé úřady jej občanství zbavily, francouzské neměl. Získal je až v roce 1981.

Aféra Miroslav Dvořáček

Dílo Milana Kundery česky vychází v nakladatelství Atlantis, mnohem více než Kunderovy literární kvality ale širokou veřejnost zaujala v roce 2008 aféra, kterou rozpoutal časopis Respekt a podle které měl být Milan Kundera zodpovědný za zatčení západního agenta Miroslava Dvořáčka v roce 1950. Přesněji řečeno, měl jej udat. Kundera vinu odmítl, vše nakonec vyznělo do ztracena.

Ale vraťme se zpět k literatuře. V roce 2011 se dostalo Milanu Kunderovi velké pocty, stal se (teprve) čtrnáctým spisovatelem, kterému bylo ještě za jeho života započato vydávání souborného díla v prestižní edici Pléiade nakladatelství Gallimard.

Jednoho by až napadlo, jaká je to škoda, že svoje práce v posledních letech odmítá nechat překládat do češtiny.