Mínotauros: Nestvůra s býčí hlavou

V řecké mytologii je Mínotauros (ve skutečnosti nese jméno Asterión) nestvůrou, křížencem člověka a býka, stvořením, které je zrozené z nepřirozeného svazku manželky krétského krále Mínoa (syna boha Dia a Európy) Pásifaé s bílým býkem (jímž Mínoa obdaruje bůh Poseidón) a které má tělo člověka a býčí hlavu.

Král Mínós se Mínotaura zhrozí a nechá jej zavřít do vynálezcem Daidalem vybudovaného Labyrinthu, budovy, z jejíchž útrob, plných spletitých místností a chodeb, se nikdo nedokáže dostat ven.

Každý rok si pak král Mínós žádá na Athénách lidskou oběť, která má sloužit Mínotaurovi jako potrava – obětováno má být vždy sedm chlapců a sedm dívek.

Syn athénského krále Aigea, slavný hrdina Théseus, se ale brzy rozhodne, že učiní těmto obětem přítrž – nechá se najmout jako jeden z mladíků, kteří mají být obětováni a poté, co je se svými druhy zavřen do Labyrinthu se s Mínotaurem utká a zabije ho – cestu z Labyrinthu pak najde díky klubku niti, které mu předtím dá z lásky Mínoova dcera Ariadné.