Joan Miró. Největší surrealistický malíř

Joan Miró, španělský malíř, grafik, sochař a scénický výtvarník, jeden z nejvýznamnějších surrealistů, přichází na svět 20. dubna roku 1893 v Montroig u Barcelony v rodině zlatníka.

V mládí Miró studuje na barcelonské akademii a na soukromé umělecké školy F. Galího.

Umělecký životopis slavného malíře? Kolem roku 1912 Joan Miró maluje pak své první obrazy – krajinu a zátiší. V roce 1917 se Joan Miró seznamuje s F. Picabiou, zakladatelem dadaistické revue „391“ a s M. Jakobem – v roce příštím pak otevírá Miróův přítel Dalmau, barcelonský obchodník s uměleckými předměty, ve své galerii první výstavu Miróových obrazů, obrazů ovlivněných V. van Goghem (viz van Gogh, Vincent) a fauvisty.

Při návštěvě Paříže roku 1919 se Joan Miró seznamuje (stávají se z nich přátelé) s P. Picassem. V následujících letech pak tráví Joan Miró zimy v Paříži a léta v Montroig – v Paříži se Miró stýká s mnoha umělci: s P. Reverdym, T. Tzarou, M. Jakobem a dalšími a spolupodílí se na dadaistickém vystoupení v Salle Gaveau.

První výstavu svých obrazů v Paříži má Miró v roce 1921 – výstava je v galerii La Licorne a uvede ji kritik M. Raynal.

Počátek dvacátých let znamená pro Miróa též navázání několika přátelství – s Hemingwayem, Prévertem, A. Masonem či Henry Millerem.

V roce 1924 Joan Miró spolupodepisuje I. manifest surrealismu, pod patronátem A. Bretona pak v příštím roce vystavuje samostatně v pařížské galerii Pierre, kde se též téhož roku účastní první surrealistické výstavy.

V příštích letech se kromě malby samotné věnuje i divadelní výpravě – společně s M. Ernstem navrhuje v roce 1926 kostýmy a scénu pro Ďagilevova „Romea a Julii“, v roce 1931 vypravuje Massinův balet „Jeux d´enfants“.

Ve dvacátých letech Joan Miró tvoří též své první koláže, které pak společně s P. Picassem, G. Braquem, M. Ernstem, H. Arpem, M. Duchampem a F. Picabiou vystavuje v roce 1930 v galerii Pierre.

V roce 1929 se Joan Miró žení – jeho manželkou se v Palma de Mallorca v Katalánii stává Pilar Juncosová.

V roce 1937 vytváří Joan Miró nástěnnou malbu pro pavilón republikánského Španělska na světové výstavě v Paříži.

Během druhé světové války, poté, co je nucen opustit Paříž, žije a tvoří Joan Miró v Palma de Mallorca, po osvobození Francie pak žije střídavě v Paříži a Barceloně.

V roce 1944 vytváří Joan Miró svůj první cyklus litografií nazvaný „Barcelona“ a ve stejném období se ve spolupráci s Artigasem pokouší o první keramiku – jak grafika, tak keramika pak od roku 1955 budou tvořit převážnou část jeho umělecké tvorby.

Velkou cenu za grafiku získá Joan Miró v roce 1954 na benátském bienále, společně s ním jsou oceněni za malířství M. Ernst a za sochařství H. Arp, dva z jeho přátel.

Od roku 1957 pracuje pak Joan Miró společně s Artigasem na dvou keramických stěnách pro UNESCO (jde o „stěnu Měsíce“ a „stěnu Slunce“) – za tato dvě díla je roku 1959 oceněn Guggenheimovou cenou.

Ve stejném roce pak Muzeum moderního umění (Museum of Modern Art) v New Yorku uspořádá Miróovu velkou retrospektivní výstavu.

Miró-umělec začíná tvořit mezi lety 1912-1923, jeho rané dílo je poznamenáno vlivem van Goghova expresionismu, fauvismu a kubismu. Styk s básníky dadaistického a surrealistického zaměření pak uvolní Miróovu imaginaci, pohybující se na hranici mezi bděním a snem. Jestliže vrcholným dílem Miróova raného období je obraz „Farma“ (1921-22), otevírá druhé období Miróovy tvorby, období ohraničené lety 1924-1929, období, v němž teprve nalézá svůj charakteristický, osobitý styl, založený na využití výrazně barevně organických a abstraktních znaků a na rytmickém členění plochy, obraz „Obdělané pole“ (1924).

Hned poté následuje „Harlekýnův karneval“ (1924-25). Svůj styl pak Miró neustále rozvíjí – postupně dospívá až k využití těch nejelementárnějších výtvarných znaků a symbolů, pro jeho díla je typické zjednodušení tvaru až jistá znakovost, pečlivě připravené pozadí, fantazie, humor a zřetelné sympatie k výtvarnému umění přírodních národů a dětskému výtvarnému projevu – výsledkem jsou obrazy jako „Pes štěkající na měsíc“ (1926), „Snobský večírek u kněžny“, „Postava pozorující slunce“ aj.

25. prosince roku 1983 Joan Miró v Palma de Mallorca umírá.