Tiberius. Předchůdce Caligulův

Tiberius, celým jménem Tiberius Claudius Nero Caesar Augustus, je jedním z významných římských císařů a vojevůdců.

Tiberius přichází na svět 16. listopadu roku 42 př. n. l. ve vysoce vážené patricijské rodině Tiberia Claudia … Celý článek

Friedrich V. Falcký. Zimní král

Friedrich V. Falcký, od roku 1610 falcký kurfiřt a proslulý český „zimní král„, přichází na svět 16. srpna roku 1596 (patrně) v Heidelbergu jako syn falckého kurfiřta Friedricha IV. z rodu Wittelsbachů.… Celý článek