Paulo Coelho (narozený 24.8.1947): Šaman

Paulo Coelho, brazilský spisovatel a v současnosti jeden z nejprodávanějších a nejvlivnějších světových autorů vůbec (prodal za svoji kariéru více než 100 milionů kusů knih, z toho v České republice přes 500 tisíc), přichází na svět 24. srpna roku 1947 jako syn průměrných Brazilců, otec je inženýr, matka v domácnosti.

Vzdělání Coelho získává nejprve v jezuitské škole sv. Ignáce v Rio de Janeiru, kde se poprvé projeví jeho literární talent.

Touha psát ale nekoresponduje s očekáváním rodičů, kteří ze syna chtějí mít úspěšného a bohatého muže – projevy synovi vzpoury proti rodičům si zejména otec vysvětluje jako projevy duševní nemoci, Paulo Coelho je v mládí celkem třikrát poslán do psychiatrické léčebny, kde je podrobí i terapii elektrošoky.

Další vzdělání se Coelho pokouší získat studiem práv, po setkání s Raulem Seixasem se ale jeho život začíná ubírat jinou cestou – stává se autorem písňových textů a výrazně ovlivňuje podobu brazilské populární a rockové hudby, krátce působí mimo jiné jako ředitel gramofonové společnosti CBS.

V roce 1977 se Coelho vydává na cestu profesionálního spisovatele. Jako literát Paulo Coelho získává celosvětovou proslulost knihou Alchymista (knihu napsal v roce 1980 a zpočátku, jak to bývá u přelomových titulů zvykem, se prodávala velice vlažně). Zápletka Alchymisty je jednoduchá:

Hlavní postavou je andaluský chlapec, pastýř Santiago. Poté co se mu již dvakrát zdá stejný sen o pokladu ukrytém u pyramid v Egyptě, dojde za vědmou, aby mu ho vyložila. Při cestě od ní narazí Santiago na starce, který mu začne vyprávět o Osobním příběhu, o znameních, o Řeči a Duši světa a o lidech, kteří se rozhodli jít za svým Osobním příběhem. Chlapec se tedy vydá za oním snem a několikrát už se málem vzdá a chce jít zpět. Vždy v takové chvíli se mu však opět ukáže nějaké znamení a on se rozhodne pokračovat. Jeho cesta je plná nástrah a překvapení, po cestě objeví svou opravdovou lásku, až nakonec svůj poklad najde.

Z dalších světově proslulých a čtenářsky úspěšných knih Paulo Coelha můžeme jmenovat např. knihy Ďábel a slečna Chantal, U řeky Piedra jsem usedla  a plakala, Záhir, Jedenáct minut atd.

Od roku 1995 je Paulo Coelho nositelem Řádu umění a literatury francouzského ministerstva kultury, od roku 1999 je nositelem řádu Čestné legie. Od roku 1997 je Coelho zvláštním poradcem UNESCO pro projekt Cesty víry.

V současné době žije Paulo Coelho v rodné Brazílii se svojí druhou ženou Christinou Oiticicovou.