Pol Pot. Vládce Demokratické Kampučie

Pol Pot (vlastním jménem Saloth Sar), jeden z nejkrvavějších diktátorů v dějinách lidstva, vůdčí osoba kambodžského maoistického režimu v sedmdesátých letech 20. století a komunistický politik, který je zodpovědný za smrt nejméně jednoho miliónu Kambodžanů, přichází na svět 19. května roku 1928 jako Saloth Sar.

Již v mládí se Pol Pot, původně buddhistický mnich, stává stoupencem Ho Či Mina, do jehož Komunistické strany Indočíny pak v době druhé světové války vstupuje.

V roce 1949 Pol Pot odchází do Paříže, kde studuje a odkud se pak vrací v roce 1953 do Kambodže jako vystudovaný učitel.

Od roku 1963 žije Pol Pot na severu Kambodži, kde se stává předním funkcionářem komunistické strany a kde začíná organizovat povstalecké oddíly Rudých Khmerů – v jejich čele, a s podporou vietnamských partyzánů, pak Pol Pot bojuje proti phnompenské vládě.

V roce 1975 je boj rozhodnut – Rudí Khmerové svrhávají proamerickou vládu generála Lon Nola a brzy poté, v dubnu roku 1976 se Pol Pot stává předsedou vlády nově vyhlášené Demokratické Kampučie.

Po uchopení moci začíná Pol Pot Kambodžu (nyní Kampučii) „reformovat“ – cílem reforem je vybudování zemědělské, soběstačné a mezinárodně zcela izolované komunistické společnosti (Pol Pot je výrazně ovlivněn Mao Ce-Tungem).

Městské obyvatelstvo je vyhnáno na venkov, jsou zrušena média atd. – za obě padne režimu Rudých Khmérů, vládnoucího terorem a cílenou genocidou, asi tři a půl miliónů obyvatel Kambodži – umírají hladem, vysílením, v pracovních táborech… Pol Potova vize komunistického ráje plodí jen a jen hrůzu.

Pozvolný pád Pol Potova režimu začíná rokem 1977, a to pohraničním vojenským konfliktem s Vietnamem – v lednu roku 1979 pak tento konflikt vyvrcholí invazí vietnamské armády do Kambodže: Pol Potovi Rudí Khmérové jsou vytlačeni do hor na kambodžsko-thajském pomezí, v Kambodži je ustavena provietnamská vláda.

Proti té se ale mezi zdecimovaným obyvatelstvem zvedne vlna odporu a v roce 1982 je pak ustavena exilová „koaliční vláda demokratické Kambodže“, v níž mají zastoupení představitelé mnoha kambodžských politických směrů – členem vlády je i Pol Pot, který je ale zároveň doma, v Kambodži odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti.

V roce 1985 se Pol Pot začíná stahovat do pozadí – odchází z čela Rudých Khmerů, ponechává si jen možnost „poradního hlasu ve vojenských otázkách“. V roce 1990 pak Pol Pot odchází i z exilové vlády.

15. dubna roku 1998 Pol Pot umírá v jednom z khmerských vojenských táborů na thajsko-kambodžském pomezí.