Tímoleón. Vojevůdce, který zbavil Syrákúsy diktatury

Tímoleón, řecký vojevůdce a politik, pocházející z Korintu, muž, díky němuž jsou ve 4. století před naším letopočtem zbaveny Syrakúsy vojenské diktatury tyrana Dionýsia II. Mladšího a celá Sicílie je pak osvobozena z kartaginského útlaku, přichází na svět kolem roku 411 před naším letopočtem.

Tímoleónův život je dnes velkou neznámou – první zmínky o Tímoleónovi pocházejí z doby kolem roku 365 př. n. l., kdy zosnovuje vraždu vlastního bratra, který od něj vyžaduje podporu svých despotických snah.

Další desetiletí Tímoleónova života nejsou známa, znovu se s Tímoleónem setkáváme až ve druhé polovině 4. století př. n. l., kdy se se svým vojskem staví do čela obyvatel Syrakús, nespokojených s despotickou vládou Dionýsia II. Mladšího – v roce 341 je pak tyran Dionýsios II. donucen vzdát se vlády a v Syrakúsách je nastolena demokracie.

Tímoleónova armáda pak stojí za rozkvětem nejen Syrákús, nýbrž celé Sicílie – Tímoleón během několika vojenských tažení porazí a vytlačí z oblasti kartáginská vojska, která do té doby usilují o co největší vliv na sicilské (řecké) kolonie.

Tímoleón, korintský vojevůdce a politik, který osvobodil Sicílii z kartáginského vlivu a pomohl nastolit demokracii v Syrákúsách, umírá někdy kolem roku 337 př. n. l…