Vlad III. Tepes. Kníže Dracula

Vlad III. Tepes, (tepes znamená „nabodávač, narážeč“), též zvaný Vlad Dracula, vládce Vlašského knížectví v letech 1448, 1456-62 a znovu krátce v roce 1476, muž, jehož životní osudy inspirovaly spisovatele Brama Stokera k sepsání jeho románu Dracula, přichází na svět někdy kolem 1431 v rodině vlašských velmožů.

Když je Vladovi přibližně sedmnáct let, prohlásí se poprvé knížetem – stává se tak poté, co za pomoci tureckých vojenských jednotek obsadí Tirgoviste. Vladova knížecí vláda ale nemá dlouhého trvání – ještě ve stejném roce, kdy se chápe moci, je nucen uprchnout ze země – dalších osm let pak žije většinou v Sedmihradsku a Moldavsku.

Obrat ve Vladově životě začíná v roce 1453, v době, kdy Turci obsazují Konstantinopol a stávají se tak pro balkánský poloostrov ještě větší hrozbou než doposud – pravoslavné Vlašské knížectví, rozkládající se na jihu dnešního Rumunska, pak musí odvádět poplatky jak katolickým Uhrům, tak Turkům: v této době je pak Vlad III. Tepes, jako muž schopný úspěšně čelit Turkům, znovunastolen (v roce 1456) za uherské pomoci na vlašský knížecí stolec.

V čele Vlašského knížectví Vlad III. Tepes vystupuje značně protiturecky, zároveň si ale udržuje odstup od uherských zemí – poté, co se jeho vztahy s Uhry rapidně zhorší (tedy vztahy s uherským králem Matyášem Korvínem), obrátí Vlad svoji pozornost na sedmihradské, tedy uherské, kupce, které dává s celými rodinami, včetně žen a dětí, narážet na dřevěné kůly.

Hned vzápětí vypoví Vlad poslušnost Turkům – odmítne odvádět dohodnutý roční tribut, tedy cosi jako „výpalné“, deset tisíc dukátů a pět set chlapců: nato k němu pak Turci vyšlou vyjednavače, který má knížete vlákat do léčky a usmrtit ho – vyjednavačův úkol je ale předem lstí prozrazen a vyjednavač končí jako rodiny sedmihradských kupců – je nabodnut na dřevěný kůl…

Stejný osud pak potkává za Vladovy hrůzovlády tisíce a tisíce tureckých a bulharských zajatců i mnoho Vladových poddaných. Vlad III. Tepes je v čele Vlašského knížectví zvrhlým násilníkem, krutě se chovajícím k zajatcům, sadistou, který s rozkoší mučí a vraždí tisíce zajatců bez ohledu na jejich věk či pohlaví…

Teprve když do Vlašského knížectví přitáhne turecký sultán Mehmed II. Dobyvatel, končí doba Vladovy krutovlády – Vlad prchá do Uher, kde pak stráví celých dvanáct let v domácích vězení, během této doby pak konvertuje ke katolicismu.

Na vlašský knížecí trůn se Vlad III. Tepes vrátí ještě jednou, a to v roce 1476 – jeho návrat souvisí s uherským protitureckým tažením. Jeho vláda je ale krátká, Vlad ještě v roce 1476 umírá – není přitom jisté, zda v boji nebo rukou vraha…