Ferdinand IV. Habsburský. Syn Ferdinanda III.

Ferdinand IV., český, uherský a římský král z rodu Habsburků přichází na svět 8. září roku 1633 ve Vídni jako první syn císaře a krále Ferdinanda III. (viz Ferdinand III. Habsburský) a jeho první ženy, infantky Marie Anny Španělské.

V dětství je Ferdinand IV. Habsburský vychováván jako následník Ferdinanda III. a dědic habsburské monarchie a římskoněmeckého císařského trůnu, již v ranné dospělosti je pak otcem zapojen do panovnických záležitostí – v roce 1646 (5. srpna) je Ferdinand IV. korunován králem českým, o rok později, v roce 1647 (16. června), pak králem uherským.

V roce 1653 je pak Ferdinand IV. Habsburský v Augsburgu (volba proběhne 31. května) zvolen římským králem, korunovace sama pak proběhne v Řezně, a to 17. června téhož roku.

Po těchto událostech je pak plánován sňatek Ferdinanda IV. s nejstarší dcerou španělského krále Filipa IV. Marií Terezou – tento sňatek ale již nedojde uskutečnění, mladý Ferdinand 9. září roku 1654 po infekci neštovicemi umírá ve Vídni.

Po Ferdinandově smrti se pak otevírá cesta na habsburský trůn pro jeho mladšího bratra (původně určeného otcem pro církevní dráhu) Leopolda, budoucího českého a uherského krále a římskoněmeckého císaře Leopolda I. Habsburského (viz Leopold I. Habsburský).