Vladimír Franz – všestranný umělec

Vzdělaný, s profesorským titulem, právník. Ale také člověk, vůči kterému se bude většina společnosti zcela jistě vymezovat jako vůči někomu, kdo se liší. Prof. JUDr. Vladimír Franz by jen těžko hledal na svém těle místo, které by neměl potetováno.

Potetován má i obličej, což z něj v očích mnohých dělá spolehlivě dělá excentrického vyvrhela. Vyvrhela, který by rád nahradil prezidenta Klause na Pražském hradě.

Jeho životopis? Vladimír Franz se narodil 25. května roku 1959 v Praze, kde také po střední škole studoval práva – byl posluchačem Právnické fakulty Univerzity Karlovy (1978-82). Zároveň s tak exaktní vědou, jakou právo je, Vladimír Franz studoval (soukromě) dějiny umění u Jaromíra Homolky, dějiny hudby u Jaromíra Kincla, skladbu u Miroslava Raichla a Vladimíra Sommera a konečně, malbu u Karla Součka a Andreje Bělocvětova. Na jednoho člověka to není málo, co myslíte?

V roce 1981 Vladimír Franz spoluzaložil autorské divadlo Kytka, kde byl zároveň skladatelem a scénografem. V roce 1984 divadlo Kytka svoji činnost ukončilo, aby ji obnovilo až po více než dvaceti letech –  v roce 2007.

V současné době Vladimír Franz působí jako pedagog na DAMU, kde je vedoucím Kabinetu scénické hudby, vedle toho přednáší studentům FAMU. Mezi roky 1996-2000 byl Vladimír Franz předsedou Akademického senátu AMU.

Vladimír Franz se věnuje skladbě scénické hudby, skládá pro divadlo, film i televizi, kromě toho je plodným autorem také v oblasti hudby vážné – je autorem celé řady scénických oratorií, zpěvohry, kantát či madrigalů. Za vrchol své dosavadní tvorby sám považuje opery Ludus Danielis a Válka s mloky a hudbu k baletu Zlatovláska.

Vladimír Franz je rozvedený (z prvního manželství má dceru Kristýnu), v současné době žije s fotografkou Idou Saudkovou.