Výročí dne – 29. 11. 1929: Richard Byrd jako první člověk přeletěl jižní pól

První přelet Jižního pólu je významným historickým mezníkem v průzkumu Antarktidy a v dějinách letectví. Tento mezník byl dosažen 29. listopadu 1929, kdy americký letec a průzkumník Richard E. Byrd spolu s pilotem Berntem Balchenem, fotografem Ashley McKinelyem a radiotelegrafistou Haroldem Junem na palubě letadla Ford Tri-Motor, známého jako „Floyd Bennett“, přeletěli Jižní pól.

Jižní pól. Zdroj: By Kuno Lechner; cropped by H Debussy-Jones (talk) 08:31, 14 November 2009 (UTC) – Self-photographed, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8447378

Cesta jim trvala celkem 18 hodin a 41 minut. Byrd a jeho posádka odstartovali z tábořiště Little America na Rossově ledovci a po přeletu pólu se bezpečně vrátili zpět na stejné místo. Celková délka přeletu byla přibližně 2 400 kilometrů.

Richard E. Byrd byl již dříve známý pro své průzkumné výpravy a byl prvním člověkem, který přeletěl Severní pól (ačkoli toto tvrzení bylo později zpochybněno). Jeho výprava na Jižní pól byla součástí rozsáhlejšího průzkumu Antarktidy. Byrdova expedice byla technicky náročná a vyžadovala důkladnou přípravu a plánování.

Přelet Jižního pólu byl významný nejen z hlediska leteckého průkopnictví, ale také z hlediska vědeckého poznání. Byrdova expedice shromáždila cenná data o topografii, meteorologii a geologii Antarktidy, která pomohla v dalším průzkumu a studiu tohoto odlehlého kontinentu.

Význam tohoto úspěchu spočívá také v jeho symbolické hodnotě. Přelet Jižního pólu ukázal, že i nejodlehlejší a nejextrémnější části naší planety jsou přístupné díky odvaze a inovacím v oblasti letectví. Tento let nejen překonal geografické a technologické bariéry, ale také inspiroval budoucí generace průzkumníků a vědců k prozkoumání neznámých oblastí světa.