Aššurbanipal. Poslední z asyrských králů

Aššurbanipal (biblicky Sardanapal, akkadsky Aššur báni apli), asyrský panovník sargonovské dynastie a jeden z posledních velkých králů starověkého Předního východu, přichází na svět někdy v 7. století před naším letopočtem jako syn asyrského krále Assarhaddona.

Aššurbanipalův život pro … Celý článek

Asarhaddon. Vládce Asyrské říše

Asarhaddon (akkadsky Aššur acha iddina), asyrský panovník (král) v letech 680-669 před naším letopočtem, za jehož vlády dosahuje Asyrská říše svého největšího územního rozkvětu, přichází na svět v roce 713 před naším letopočtem jako syn Sinacheriba, potomka Sargona II. … Celý článek

Aristotelés: Životopis učence

Aristotelés ze Stageiry, řecký filozof,  žák (a později odpůrce) Platónův, jeden z nejvýznamnějších myslitelů v dějinách filozofie, přichází na svět v roce 384 př. n. l. ve Stageiře v Thrákii (v dnešním severním Řecku) v … Celý článek