Ilumináti aneb Osvícení vládnou světu. Slavné konspirační teorie I.

V románu Andělé a démoni Dana Browna ukradli vzorek antihmoty, aby jím vyhodili do povětří Vatikán a znemožnili církvi volbu nového papeže. Toho starého přitom údajně zavraždili. Ilumináti, tedy Osvícení.

Prastará sekta, která se v osmnáctém století znovuprobudila v Bavorsku, aby se opět stáhla do pozadí. Podle mnohých právě ilumináti vládnou dnes světu, právě oni stojí za snahou vybudovat tzv. Nový světový řád (New World Order, NWO) – fašistický režim, jednu vládu pro celý svět.

Kde se vzali ilumináti? Existovali vůbec?

Ilumináti. Stali se obětí své vlastní pověsti. Historie jim přisoudila účast na mnoha událostech. Měli stát za Velkou francouzskou revolucí, mají ovládat Světovou banku, prezidenti světových mocností jsou prý jen loutkami v jejich rukou. Ilumináti stáli za ruskou revolucí v roce 1917. Jejich agentem měl být i Josif Stalin. Ilumináti měli cíleně způsobit hospodářskou krizi ve třicátých letech 20. století. Měli vynést na vrchol moci Adolfa Hitlera… měli… je to hodně, co se iluminátům připisuje. Seznam toho, co neměli, by možná byl o poznání kratší.

Pohled do historie ukazuje, že označení ilumináti si osobovalo několikero křesťanských sekt, známí jsou především martinisté a rosenkruciáni, jako úplně první ale začali označení ilumináti používat Bratři svobodného ducha ve 14. století. Důvod? Latinské iluminati znamená „osvícení“. A osvícení považují křesťané za stav blažené dokonalosti. Být iluminátem znamenalo být osvíceným.

Ilumináti, jak je známe dnes, tedy ilumináti bavorští, byli příslušníky takzvaných Hodných dokonalosti (jak si sami říkali). Jejich sekta byla založena 1. května roku 1776 jezuitou a profesorem církevního práva Adamem Weishauptem. Právě o této sektě mluví spisovatel Dan Brown ústy profesora Langdona, když útok na Vatikán připisuje iluminátům.

Antická jména, vševidoucí oko, touha po vědění. Cílem je zničení církve

Adam Weishaupt byl synem židovského rabína, po otcově smrti byl konvertován (nikoli, že konvertoval, byl konvertován) ke katolicismu, stal ze členem jezuitského řádu. Jako vzdělaný muž pak založil sektu bavorských iluminátů – už prvních pět členů přitom dodržovalo strukturu, kterou si ilumináti udržovali jako skvostný nástroj pro udržení poslušnosti níže postavených bratří a noviců po celou dobu existence – každý iluminát měl pod sebou další dva, kterým byl nadřazený, struktura sekty měla tvar pyramidy, na jejímž vrcholu stál sám Weishaupt, známý jako Spartakus, všichni členové řádu přijali totiž antická jména, Weishauptův zástupce Xavier von Zwack byl znám například jako Cato.

Pravidla pro přijímání nových členů byla velmi přísná, přesto se ilumináti od ostatních křesťanských sekt zcela zásadně liší – pro přijetí nebyla povinná víra v Nejvyšší bytost. Vítán byl spíše opak. Noví členové přísahali věrnost svým představeným a pomalu postupovali třemi úrovněmi, kterými byly Novic, Minerval a Osvícený Minerval.

Bavorští ilumináti pracovali v utajení, jejich ústředí bylo v Mnichově (tzv. Velká lóže Iluminátů). Jejich cíl? Navenek Adam Wieshaupt říkal, že ilumináti usilují o jednosvětovou vládu, díky čemuž už nebude docházet k žádným válkám, protože nebude žádných soupeřů.

Zasvěcení ilumináti, tzv. Tribunál, ale věděli, že pravým cílem bavorských iluminátů je zničení křesťanství a zničení každého náboženství vůbec. Lidské pokolení má být osvobozeno od všech náboženství. Právě tento iluminátský cíl využil ve svých Andělech a démonech už několikrát zmíněný Dan Brown.

Ilumináti jako strůjci spiknutí proti lidstvu

Ilumináti svým směřováním, které se neutajilo a které bylo silně anticírkevní, dráždilo mocné tehdejší doby , tj. šlechtu a církev, jejichž společná moc začínala slábnout ve prospěch nastupující buržoazie a humanismu. Už na konci 18. století se proto začínají objevovat první zmínky o tom, že ilumináti plánují ovládnutí lidstva, oblíbená byla a dosud jsou obvinění, poukazující na propojení iluminátů se Svobodnými zednáři.

Zcela zásadní vliv prý měli a dosud mají ilumináti na americkou společnost, o čemž svědčí vyobrazení iluminátských symbolů (vševidoucí oko a nedokončená pyramida) na Velké pečeti Spojených států amerických (je zobrazena na rubu jednodolarové bankovky).

Dnes stojí dle svých odpůrců ilumináti za pokusy o nastolení už zmíněného Nového světového řádu (NWO), jejich symboly jsou používány ve formě podprahových sdělení v reklamě, v populární hudbě (agentkou sekty je prý i Lady Gaga nebo Bono Vox ze skupiny U2). Iluminátské symboly jsou prý ukryty i v logu letních olympijských her v Londýně 2012.

Ať již věříte, že za vším stojí ilumináti nebo ne, vězte, že bavorští ilumináti zanikli ještě na konci 18 století. V konspiračních teoriích žijí dodnes. I díky románu Andělé a démoni Dan Browna.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *