Ivo Toman: Touretteův syndrom jako výzva

Ivo Toman. Podnikatel. Specialista na osobní rozvoj. Pro své okolí je nepřehlédnutelný. Doslova a do písmene. Trpí Touretteovým syndromem, má výrazné tiky, tělesné i zvukové. Škube sebou, chrochtá, není mu rozumět. Řeklo by se, že lidé, kterým přednáší, musejí nevýslovně trpět.

A přece je opak pravdou. Ivo Toman patří k nejúspěšnějším školitelům marketingu u nás, jeho školení jsou vyprodaná, jeho knihy se dotiskují. Publikum svého Ivo Tomana miluje a nechává se jím strhnout.

Ivo Toman. Životopis muže, který navzdory handicapu strhává davy

Ivo Toman se narodil v roce 1966. S vrozeným a nevyléčitelným handicapem. Osud mu nadělil Touretteův syndrom, který postihuje přibližně jedno dítě z tisíce. Navenek se Touretteův syndrom projevuje chováním, které vypadá jako asociální a nespolečenské. Tělem trhají tiky, postižený může být trpět obsesemi, tiky se mohu přenést i do řeči.

Ta je trhaná, prokládaná chrochtáním či sípáním, nemocný je hyperaktivní, nadměrně impulzivní, může mít poruchy učení. Přibližně 15 % postižených má nezvladatelné nutkání mluvit sprostě. Touretteův syndrom je onemocnění, které nemocného společensky diskvalifikuje a vyřazuje z běžného života.

Aby toho nebylo málo, Ivo Tomana v šesti letech postihla meningitida, která handicap ještě zhoršila. Na základní škole byl outsiderem, terčem posměšků. Tak jako každý, kdo se liší. Kdo se hodně liší. Učil se špatně. Ne proto, že by byl hloupý. Trpěl posměšky, učení bylo pro něj přítěží, nevěděl, proč se učit.

Učitelé si s ním nevěděli rady, nakonec se jej téměř rozhodli poslat do zvláštní školy. Když přišel do školy starší učitel se znalostmi psychologie a ujal se jej, vše se změnilo, Ivův prospěch se zlepšil natolik, že se mohl přihlásit na gymnázium.

Po vysoké začal podnikat. Dluhy jej zocelily

Gymnázium úspěšně zvládl, po maturitě odešel, jak později sám přiznal tak proto, aby se co nejvíce vymanil z péče rodičů, na Vysokou školu lesníckou a drevárskou do slovenského Zvolena. Právě na vysoké škole si Ivo Toman na příkladu spolužáka, který měl znetvořený obličej, poprvé uvědomil, že o úspěchu nebo neúspěchu nerozhoduje handicap, ale to, jaký postoj ke svému handicapu zaujmeme. Změna pohledu byla pro Iva rozhodujícím okamžikem v životě, začal cílevědomě pracovat na budoucí kariéře.

Ta začala v havířovské stolárně, kterou po vysoké zprivatizoval. Bylo mu devětadvacet, měl vážné zdravotní postižení, na ramenou mu spočíval balvan v podobě několikamilionového dluhu. Podle vlastních slov musel vydělat každý měsíc 60 000 Kč na výplaty a až pak mohl začít vydělávat na sebe.

Pak se Ivo Toman začal po večerech věnovat přímému marketingu (podomnímu prodeji, chcete-li). Prvních 60 zákazníků před ním zabouchlo dveře. Nevzdal se a uspěl.

Brzy na to založil firmu Taxus International, začal prodávat zdravotní doplňky a brzy expandoval na Slovensko a do Maďarska. V roce 2002 se s manželkou Martinou přestěhoval do Prahy, kde společně začínají podnikat v oblasti výuky jazyků – vzniká revoluční metoda výuky anglického a německého jazyka, která je na trhu od roku 2004. S úspěchem se coby TAXUS Learning® prodává v pěti zemích Evropy.

Instinkt zabijáka. Ivo Toman patří mezi ty, komu se tleská

Své zkušenosti se Ivo Toman snaží předávat dál. Pořádá motivační kurzy a školení osobního rozvoje a výsledky své práce shrnul do několika knih a video a audio kurzů. V roce 2007 pak Ivo Toman šestnáctiletý výzkum v oblasti osobního rozvoje a marketingu zveřejnil ve videoprogramu Instinkt zabijáka.

Ivo Toman patří mezi známé české filantropy, pravidelně věnuje část svých příjmů podobně postiženým lidem jako je on sám. V roce 2008 byl  Ivo Toman  oceněn zařazením do Almanachu 1000 Leaders of Czech Republic.

Slovo závěrem? Ivo Toman je člověk, který od narození musí bojovat s těžkým handicapem. Nepodal se a bojoval, našel cestu, která vedla k úspěchu. Jistě, přímý marketing nemusíme mít jako podnikatelský obor rádi, ale to, co Ivo Toman dokázal se svým životem udělat, stojí za potlesk. Hlasitý a dlouhý potlesk.