J. M. Troska. Legenda české sci-fi

Jan Matzal, známý spíše jako J. M. Troska. Legenda české předválečné sci-fi, spisovatel, který se proslavil ponejvíce fantastickou trilogií Kapitán Nemo.  Po komunistickém převratu nesměl publikovat, jeho dílo ale přežilo dodnes.

Narodil se 3. srpna roku 1881 ve Valašských Kloboukách, dětství a mládí prožil ve Vyškově. Když v nedalekém Brně vystudoval obchodní školu, odešel do Plzně, kde začal pracovat ve Škodových závodech jako úředník. V roce 1915 byl J. M. Troska odveden na frontu první světové války, bojoval na italské frontě.

Po skončení války žil J. M. Troska několik let na Balkáně (od roku 1921), ve Smederevu, a posléze v Bělehradě byl ředitelem strojíren. Do nově narozeného Československa se Troska vrátil v roce 1926, v dalších několika letech poté pracoval jako účetní v několika strojírenských továrnách.

Na konci dvacátých let 20. století J. M. Trosku dostihlo onemocnění, kterým trpěl již od mládí – Meniérova choroba zapříčinila jeho odchod do invalidního důchodu a stála i za volbou literárního pseudonymu – Jan Matzal se změnil v J. M. Trosku. V roce 1947 pak i úředně, když mu úřady povolily změnu příjmení.

Volný čas, kterého bylo náhle tolik, začal Troska trávit psaním. Do dějin české literatury se zapsal především jako autor sci-fi příběhů, jako Jan Merfort pak vydal v roce 1935 román Boží soud, náležející k žánru tzv. vesnického románu.

Poslední své dílo publikoval J. M. Troska v roce 1947, po Gottwaldově nástupu k moci v únoru 1948 už mu komunistické úřady v zestátněných nakladatelstvích další knihy nevydali – stal se symbolem literatury, která do socialistické společnosti nepatří.

Dílo J. M. Trosky? Patrně nejslavnější je jeho trilogie Kapitán Nemo (Nemova říše, Rozkazy z éteru a Neviditelná armáda), z dalších připomeňme knihy Zápas s nebem či Pistole míru.

3. září roku 1961 Jan Matzal Troska v Praze zemřel. Jeho knihy žijí dodnes.