Jacques Chirac: Starosta a prezident (životopis)

Jacques Chirac (celým jménem Jacques René Chirac), francouzský politik a  prezident (od roku 1995), přichází na svět 29. listopadu roku 1932 v Paříži v rodině bankovního úředníka.

Vzdělání Chirac získává na Institutu politických věd v Paříži (v letech 1951-54) a ve Spojených státech amerických, na Harvardské univerzitě (tady absolvuje letní seminář v roce 1953).

V letech 1954-57 vykonává Jacques Chirac vojenskou službu v Alžírsku, kde je během alžírsko-francouzské války raněn.

V letech 1957-59 Jacques Chirac studuje na pařížské Národní škole pro správní úředníky – po absolutoriu pak krátký čas Chirac pracuje u Nejvyššího kontrolního úřadu jako revizor.

V roce 1959 vstupuje Jacques Chirac do politiky, působí ve státních službách jako poradce pro otázky Alžírska v předsednictvu vlády (je stoupencem generála de Gaulla), v dalších letech pak Chirac působí jako poradce v dalších státních orgánech.

V roce 1967 je Jacques Chirac poprvé zvolen do francouzského parlamentu za gaullistickou stranu, zároveň vstupuje do vlády (na ministerských postech pak bude působit nepřetržitě až do roku 1974) – nejprve v letech 1967-68 jako státní tajemník pro otázky zaměstnanosti na ministerstvu sociální péče, poté působí na postu státního tajemníka ministerstva hospodářství a financí (mezi roky 1968-71), v letech 1971-72 je ministrem v úřadu ministerského předsedy pro styk s parlamentem, poté působí jako ministr zemědělství (1972-74) a nakonec krátce (několik měsíců v roce 1974) jako ministr vnitra.

V letech 1974-76 pak Jacques Chirac stojí v čele vlády (odstoupí pro spory s prezidentem V. Giscardem d’Estaing).

Od roku 1974 zároveň Jacques Chirac zastává post generálního tajemníka gaullistického Svazu demokratů pro republiku, od roku 1976 pak stojí v čele této strany (nesoucí nyní název Sdružení pro republiku) jako její předseda – v čele strany je Jacques Chirac až do roku 1994.

V roce 1977 je Jacques Chirac zvolen pařížským starostou (bude jím až do roku 1995), v roce 1979 se stává poslancem Evropského parlamentu.

Po úspěchu strany v parlamentních volbách v roce 1986 se pak Jacques Chirac stává podruhé francouzským ministerským předsedou, v roce 1988, po neúspěšné prezidentské kandidatuře (kandiduje proti socialistickému kandidátu F. Mitterandovi {viz Mitterand, Francois}) ale z tohoto postu odstupuje.

V roce 1995, poté, co již F. Mitterand na prezidentský úřad nekandiduje, se Jacques Chirac francouzským prezidentem stává, na tomto postu pak působí do roku 2007, kdy jej nahradil Nicolas Sarkozy.