Jaromír. Nejtragičtější z Přemyslovců

Kníže Jaromír – jedna z nejtragičtějším postav přemyslovského rodu – je třetím synem knížete Boleslava II. Pobožného (viz Boleslav II. Pobožný) a Emmy (viz Emma).

V mládí Jaromír dostává od svého otce úděl ve východních Čechách. Jeho tragická životní cesta začíná v okamžiku, kdy na český knížecí stolec usedá jeho bratr Boleslav III. Ryšavý (viz Boleslav III. Ryšavý)(roku 999) – ten, nemajíce mužského potomka a tedy nástupce, má strach, že se ho některý z bratrů pokusí svrhnout, nechá tedy Jaromíra vykastrovat a svého druhého bratra (knížete Oldřicha {viz Oldřich}) rozkáže, neúspěšně, zavraždit.

Po těchto událostech Jaromír spolu s matkou a Oldřichem prchá do Bavorska k vévodovi Jindřichu II.

V roce 1003, v době krize českého státu (po útěku Boleslava III. z Čech a po krátké vládě knížete Vladivoje), je Jaromír povolán na český knížecí stolec.

Brzy však musí z Čech opět prchat, polský král Boleslav Chrabrý dosazuje na český trůn opět Boleslava III. Ten je ale po pouhých dvou měsících (poté, co vydá rozkaz k vyvraždění Vršovců) svržen a Jaromír se znovu stává českým knížetem (1004-1012) – v knížecím úřadě jej potvrzuje sám římský císař.

Kníže Jaromír není silným panovníkem, za jeho vlády český stát ztrácí dokonce i Moravu, jeho pověstná mírná povaha se ke státnickým úkolům nehodí, je zcela závislý na římském císaři, po jehož boku se pravidelně účastní tažení proti Boleslavu Chrabrému.

Roku 1012 je kníže Jaromír sesazen z trůnu bratrem Oldřichem a opět je přinucen z českých zemí uprchnout, a opět k vévodovi Jindřichu II. Jindřich ale Jaromíra nepřijme vlídně – nechává ho uvěznit v Utrechtu a příštího roku ho dokonce vydává Oldřichovi, který ho pak vězní v Lysé.

Ve vězení pak stráví kníže Jaromír celých jedenadvacet let. Tím ale Jaromírův tragický příběh nekončí.

V letech 1033-1034 je totiž na příkaz císaře Konráda povolán, aby společně se synovcem Břetislavem I. (viz Břetislav I.) vládl v Čechách, zatímco Oldřich je vězněn v Řezně.

Po Oldřichově omilostnění a návratu je pak Jaromírova tragédie dokonána – je oslepen a opět uvězněn na Lysé.

Po Oldřichově smrti pak Jaromír znovu dosedá na uvolněný český knížecí trůn, ale záhy se jej zříká ve prospěch Břetislava I.

V listopadu 1035 je pak kníže Jaromír zavražděn Vršovci