Julius Streicher. Antisemita

Julius Streicher, německý nacistický politik a vydavatel ostře antisemitského týdeníku Der Stürmer, odsouzený po druhé světové válce Norimberským válečným tribunálem  k trestu smrti, přichází na svět 12. února roku 1885 v bavorském městě Fleinhausen v rodině učitele.

V otcových šlépějích jde zpočátku i mladý Streicher – do roku 1914 působí jako učitel na základní škole, ve zmíněném roce je pak odveden, po vypuknutí první světové války, do německé císařské armády.

Po skončení války se stává Julius Streicher spoluzakladatelem Německé socialistické strany (1919), zároveň je činný jak zakládající člen organizace Wistrich (pololegální, ostře protižidovsky zaměřená organizace).

V roce 1922 pak Julius Streicher s členskou základnou své strany přechází do Hitlerovy (viz Hitler, Adolf) NSDAP, po sloučení stran se Julius Streicher aktivně účastní Hitlerova mnichovského (tzv. pivnicového) puče v roce 1923.

Ve stejném roce začíná Julius Streicher vydávat týdeník Der Stürmer (bude vycházet až do roku 1945) – jedná se přitom o rasistický, ostře protižidovsky a protikomunisticky orientovaný bulvární plátek, který je jedním z podpůrných sloupů nacistické propagandy ve třicátých letech 20. století v Německu: v době své největší slávy má Der Stürmer náklad až 800 000 výtisků týdně.

V roce 1935 se stává Julius Streicher hlavním iniciátorem tzv. norimberských rasových zákonů, které jsou přijaty na jím organizovaném stranickém sjezdu v Norimberku – tyto rasové zákony pak znamenají ztrátu téměř všech práv pro tehdejší německé židovské obyvatelstvo a jeho brutální perzekuci.

Julius Streicher, přestože je Hitlerův oblíbenec, nikdy nedosáhne v nacistické politické hierarchii žádného výsadnějšího postavení – v roce 1940 je pak dokonce, po aféře kolem otcovství H. Göringa (viz Göring, Hermann Wilhelm) (Streicher uveřejní ve svém týdeníku článek, že Göringovo dítě bylo počato umělým oplodněním), Julius Streicher zbaven všech svých funkcí v NSDAP – zbytek druhé světové pak Julius Streicher stráví v ústraní.

Po konci druhé světové války a porážce Německa je Julius Streicher zatčen a souzen mezinárodním Norimberským válečným tribunálem – ten jej uzná vinným z válečných zločinů a odsoudí jej k trestu smrti oběšením – Julius Streicher, jeden z nejhorlivějších a nejprimitivnějších (Streicher má údajně IQ 102) nacistů je popraven 16. října roku 1946.