Marie I. Tudorovna. Královna řečená Krvavá

Marie I. Tudorovna (též Marie I. Katolická či Marie I. Krvavá), anglická královna z dynastie Tudorovců v letech 1553-58, dcera anglického krále Jindřicha VIII. a jeho první ženy Kateřiny Aragonské, přichází na svět 18. února roku 1516.

Dětství a mládí budoucí královny příliš šťastné není – král Jindřich VIII. touží po mužském potomku, následníku trůnu, ale z manželství s Kateřinou syn nevzejde: Jindřich VIII. se tedy rozhodne se s Kateřinou rozvést.

Papež Kliment VII. ale rozvod nepovolí, a tak Jindřich, pevně rozhodnutý nechat své manželství s Kateřinou rozvést a oženit se s Annou Boleynovou, dá podnět k vytvoření nezávislé anglikánské církve, nezávislé na papežské moci – v roce 1533 se pak Jindřich VIII. s Kateřinou Aragonskou rozvede, v roce 1534 pak přestane uznávat autoritu Říma na anglickém území.

Marie I. je po rozvodu rodičů donucena vzdát se svým práv, plynoucích z postavení královy dcery – přesto ji Jindřich VIII. ve své závěti vyhradí druhé místo v následnické linii, hned za synem Eduardem VI, který pak Anglii vládne po otcově smrti v letech 1547-53.

Po Eduardově smrti, a krátké, devítidenní vládě lady Jane Greyové, snachy Johna Dudleye, hraběte z Warwicku a vévody z Northumberlandu, který se snaží Marii zamezit v přístupu na anglický trůn, se pak Marie I. Tudorovna ujímá moci – a John Dudley je zatčen, Jane Greyová je popravena.

Po svém nástupu na anglický trůn začíná Marie I. Tudorovna s rekatolizací Anglie (odtud Marie I. Katolická) – anglikánská, tj. protestantská církev je likvidována, oficiálním náboženstvím se znovu stává katolicismus, církev je podřízena římskému papeži – na popravišti přitom končí mnoho protestantů, mimo jiné i T. Cranmer, arcibiskup z Canterbury.

Na razanci pak násilná rekatolizace Anglie získává po sňatku Marie I. Tudorovny se španělským králem Filipem II., synem císaře Karla V., v roce 1554 – tento sňatek pak vede k zatažení Anglie do neúspěšných (Anglie přijde v roce 1558 o Calais) válek s Francií.

V roce 1555 pak začínají v Anglii popravy protestantů – během několika let je jich upáleno kolem tří set, stovky dalších jsou pak donuceny Anglii opustit.

Marie I. Tudorovna umírá 17. listopadu roku 1558, na anglický trůn pak po ní usedá její (nevlastní) sestra Alžběta I.