Michal Viewegh. Účastník literatury

Literární génius, který našel cestu k tomu nejširšímu literárnímu obecenstvu nebo pouhý „účastník literatury“, kterému to prostě jen vyšlo (jak to vidí kritika)?  Michal Viewegh, český spisovatel, v současné době nejprodávanější beletristický autor u nás vůbec, se narodil 31. března roku 1962 v Praze v rodině inženýra chemie a studentky práv. Dětství prožil Michal Viewegh na Sázavě.

Tady vychodil Viewegh i základní školu, gymnázium pak absolvoval v nedalekém Benešově (maturoval v roce 1980). Po gymnáziu Viewegh studoval pražskou Vysokou školu ekonomickou, studia le po dvou letech přerušuje a mezi lety 1983-88 vystuduje (tentokrát již úspěšně) český jazyk a pedagogiku Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Po studiu Michal Viewegh nastupuje na místo učitele za základní škole na Zbraslavi nedaleko Prahy, od roku 1993 pak působí jako redaktor nakladatelství Československý spisovatel, o dva roky později, už jako úspěšný romanopisec se vydává na dráhu spisovatele z povolání, na které setrvává dodnes.

Spisovatelská dráha Michala Viewegha? Na jedné straně je nejprodávanějším českým romanopiscem po roce 1989 vůbec, na druhé straně ho ale kritika nikdy nepřijala. Podle ní píše knihy „nízké kvality, knihy podbízívé, laciné, knihy, které nemají uměleckou hodnotu, ale jsou obyčejným spotřebním zbožím“. Přes nepřízeň kritiky se Michal Viewegh v roce 1993 stal držitelem prestižní literární ceny Jana Ortena.

Každopádně – u čtenářů (a především čtenářek) je Viewegh velice žádaným, jeho styl a příběhy, které rozehrává, si s každou knihou získávají obrovskou popularitu. V době, kdy je za bestseller považován v tuzemsku titul, který přesáhne hranici 10 000 prodaných výtisků, Michal Viewegh od každé své knihy prodá několik desítek tisíc kusů.

Michal Viewegh je autorem více než dvou desítek knih – jeho knižní románovou prvotinou (jeho úplně první knihou jsou Názory na vraždu z roku 1990)  byla kniha Báječná léta pod psa (1992), která byla v roce 1997 zfilmována Petrem Nikolaevem.

Další úspěšné tituly vycházely a vycházejí s železnou pravidelností minimálně jedenkrát ročně – jmenujme jen část: Výchova dívek v Čechách (1994, zfilmováno Petrem Kolihou v roce 1996), Účastníci zájezdu (1996, zfilmováno Petrem Vejdělkem v roce 2007), Román Pro ženy (zfilmoval Filip Renč), Případ nevěrné Kláry, Biomanželka či nejnovější Mafie v Praze (vyšla 2011, Viewegh na ní spolupracoval s lovcem mafiánských kmotrů Jaroslavem Kmentou).

Michal Viewegh také vyučuje na pražské Literární akademii Josefa Škvoreckého.