Nobelova cena. Zajímavá fakta a rekordy

Nobelova cena? V některých rodinách je skoro povinnost ji vlastnit, v jiných se zase „dědí“ z rodičů na děti. Čtení o nobelovských rekordech je čtení mimořádně zajímavé…

Marie Curie-Skłodowská. První žena oceněná Nobelovou cenou. Ne jednou, hned dvěma

Dodnes je jednou z nejproslulejších osobností vědy 20. století. Byla vůbec první ženou, které obdržela Nobelovu cenu. A byla i prvním člověkem, který ji získal dvakrát – poprvé v roce 1903 za fyziku za objev přirozené radioaktivity společně s Henri Becquerelem a svým manželem Pierre Curie. Druhou Nobelovu cenu jí Výbor Nobelovy ceny udělal už samostatně v roce 1911 za chemii za objev polonia a radia.

Marie Curie se do dějin vědy zapsala i mnoha dalšími prvenstvími. Ve Francii se stala první doktorkou věd. Byla první profesorkou na Sorbonně, když profesuru převzala po svém manželovi, který v dubnu 1906 zemřel. Snad jen francouzská Academie des Sciences se k Marii Curie zachovala macešsky, když ji v roce 1911 nepřijala do svých řad. Členkou slavné Akademie věd se stala až v roce 1922, kdy byla po petici 30 členů akademie přijata za mimořádnou členku.

Ale zpět k Nobelovým cenám. Věděli jste, že dcera Marie Curie, další slavná vědkyně Irène Joliot-Curie, získala Nobelovu cenu také? Stalo se tak v roce 1935, Nobelovu cenu za chemii za objev umělé radioaktivity obdržela společně s manželem Frédéricem Joliot-Curie.

Další rodiny, kde je Nobelova cena jako doma?

Nobelovu ceny získali například otec a syn Bohrovi. Každý sám, každý v jiné době. Niels Bohr v roce 1922 za fyziku, jeho syn Aage Bohr v roce 1975. Také za fyziku. Nobelovou cenou byli oceněni také švédský fyzik Karl Siegbahn (za fyziku v roce 1924) a jeho syn Kai Siegbahn (taktéž za fyziku v roce 1981. To jsou jen dva příklady z mnoha – vědecké „řemeslo“ se v rodinách dědilo a dědí často.

Manželské páry a Nobelova cena? Dva z rodiny Curie už jsme zmínili, přidejme ještě alespoň jeden další. Nobelovu cenu za fyziologii a medicínu získali v roce 1947 manželé Gerty Theresa Cori a Carl Ferdinand Cori za objev funkce hormonů předního laloku hypofýzy při metabolismu cukrů. Mimochodem, oba se narodili v Praze v době Habsburské monarchie.

Další nobelovští rekordmani?

Americký vědec Linus Pauling je dosud jediným člověkem, který získal sám dvě Nobelovy ceny v různých oborech. V roce 1954 za chemii, v roce 1962 se stal laureátem Nobelovy ceny míru. Dvakrát byli Nobelovou cenu (v jednom oboru) oceněni například také Frederick Sanger za chemii nebo John Bardeen za fyziku.

Nejstarší a nejmladší ocenění Nobelovou cenou? John B. Goodenough získal Nobelovu cenu za chemii v roce 2019 ve svých 97 letech. O rok před ním byl za fyziku oceněn Arthur Ashkin, americký vědec považovaný za „otce optické pinzety“. Nejmladší oceněnou je pak Pákistánka Malala Júsufzajová, jež dostala Nobelovu cenu za mír za boj za právo dívek na vzdělání v roce 2014 ve svých 17 letech.