Svatá Anežka Římská. Život nejslavnější z mučednic

Sv. Anežka Římská (lat. Agnese), světice, jejíž životní osudy jsou známé pouze z ústního podání, přichází na svět v nábožné římské rodině, která jí poskytuje znamenité vzdělání. Když dospěje, uchází se o ni pro její sličnost a krásu několik nápadníků.

Zvláště syn městského prefekta Symfronia k ní zahoří prudkou, nezvladatelnou láskou. Ale Anežka odmítá – již ve svých třinácti letech totiž sama sobě slíbila, že manželkou bude jen Ježíši Kristu. Odmítnutý mladík si postěžuje svému otci, prefektovi, a ten dá Anežce na vybranou – buď se zřekne Boha nebo půjde mezi vestálky. Anežka se nebrání, věří v pomoc Boží. Nejprve je odvlečena do chrámu bohyně Vesty. Zde ji ale nezlomí – Anežka stále hlasitě vzývá pomoc Boží. Násilím ji tedy odnesou do nevěstince, kde je svlečena donaha a ponechána napospas mladíkům.

Ale ti jsou z jejího chování natolik zmateni, že si jí ani nevšimnou a rozutíkají se. V tento okamžik soudce a prefekt pochopí, že Anežka je v moci vyšší než světské. Začnou ji prosit o odpuštění.

Pověst o neobyčejné dívce se ihned roznese po celém tehdejším Římě a na to se celé záležitosti ujímá nejvyšší soudní instance. Soudce Aspasius Anežku pro pobuřování a rozhněvání římských bohů odsuzuje k testu smrti. Jak rozhodne, tak se i stane.

Osmnáctiletá světice je popravena mečem v prostoru dnešní Piazza Navote. Tehdy na tomto místě stál Domiciánův stadion, kde se konaly popravy. Dnes na místě umučení sv. Anežky Římské stojí kostel Santa Agnese in Agone.

Tím ale příběh sv. Anežky Římské nekončí… Brzy po pohřbu se jedné noci zjeví jejím rodičům nad Anežčiným hrobem sbor svatých panen a mezi nimi, jak poznávají, je v jasné záři i jejich dcera, mající na ruce beránka – od té doby je tato světice zobrazována s beránkem v ruce.

Posléze nechává nad hrobem sv. Anežky Římské dcera římského císaře Konstantina Velikého, Konstancie, vystavět baziliku, z níž však zůstaly již jen trosky (v ulici Via di Santa Costanza v severovýchodní části Říma).

Papež Honorius pak nechává o několik metrů severněji vystavět nový chrám sv. Anežky, který se s úpravami zachoval dodnes.

V českém kalendáři se svatá Anežka Římská světí 21. ledna.