Jaroslav Šabata, mluvčí Charty 77, zemřel

Jaroslav Šabata. V padesátých letech nadšený komunista, deset let přednášel na katedře marxismu-leninismu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Za pražského jara 1968 stejně nadšený zastánce obrodného procesu ve straně a společnosti. Pak jedna z … Celý článek