Valtr Komárek, prognostik a politik, zemřel

Valtr Komárek. Od roku 2011 čestný předseda ČSSD, jeden z lídrů sametové revoluce v roce 1989, bývalý místopředseda vlády a poslanec Federálního shromáždění,  ředitel Prognostického ústavu ČSAV v letech 1986-92.  16. května 2013 zemřel v pražské nemocnici Na Homolce ve věku 82 let.

Valtr Komárek se narodil 10. srpna roku 1930 v Hodoníně v židovské rodině. Druhou světovou válku přežil v rodině pěstounů, jeho rodiče podlehli holokaustu v koncentračním táboře.

Krátce po skončení války se Valtr Komárek stal členem Komunistické strany Československa, v padesátých letech pak vystudoval ekonomii na Ekonomickém institutu v Moskvě. V šedesátých letech Valtr Komárek působil ve vysokých státních funkcích, mimo jiné byl členem Státní plánovací komise, mezi roky 1964-1967 působil na Kubě jako ekonomický poradce tehdejšího kubánského ministra průmyslu Che Guevary.

V roce 1968 se stal Valtr Komárek jednou z významných osobností Pražského jara, po okupaci Československa vojsky varšavské smlouvy byl ale postupně odstaven z politických funkcí, nakonec byl zaměstnán na Federálním cenovém úřadu.

Na konci sedmdesátých let se postupně začal vracet zpět – v roce 1978 nastoupil jako výzkumný pracovník v Ekonomickém ústavu ČSAV, v roce 1986 se stal ředitelem Prognostického ústavu ČSAV.

Během listopadových událostí roku 1989 patřil Valtr Komárek mezi výrazné osobnosti Občanského fóra, 10. prosince byla pak jmenován 1. místopředsedou vlády národního porozumění, po volbách v roce 1990 působil jako poslanec Federálního shromáždění.

Po rozpadu Československa se Valtr Komárek stáhl z veřejného života, v roce 2011 se stal čestným předsedou ČSSD.

Valtr Komárek má dva syny, Michala a Martina, který je úspěšným novinářem.