Zemřel Eduard Ševardnadze

Eduard Ševardnadze. Obratný politik s přezdívkou Tetri Melia (Bílá Liška), ministr zahraničních věcí Sovětského svazu z doby Michaila Gorbačova, druhý prezident nezávislé Gruzie.

Muž, který se na konci osmdesátých let 20. století coby komunistický reformátor významně zasloužil o skončení studené války a svobodu zemí střední a východní Evropy. 7. července 2014 ve věku 86 let zemřel.

Životopis Eduarda Ševardnadze? Narodil se 25. ledna roku 1928 v gruzínském Mamati v rodině učitele ruštiny, jako nejmladší z pěti sourozenců (měl tři bratry a sestru). Jeho dětství ovlivnilo zatčení otce během stalinských represí v roce 1937, nakonec tajná policie NKVD otce propustila.

Do komunistické strany vstoupil Eduard Ševardnadze jako dvacetiletý v roce 1948, předtím dva roky působil v mládežnickém předstupni strany, v Komsomolu. Ve stranické hierarchii šel Eduard Ševardnadze rychle vzhůru, v roce 1959 už byl ve vedení gruzínského sovětu, v roce 1965 se stal poprvé ministrem (pro veřejný pořádek), mezi roky 1968-72 působil Eduard Ševardnadze jako gruzínský ministr vnitra.

V roce 1972 se Eduard Ševardnadze stal nejvyšším představitelem komunistické strany v Gruzii, v roce 1976 se stal členem ÚV KSSS. Platil za politika, který tvrdě potírá korupci a také – disidenty.

V roce 1985 se Eduard Ševardnadze stal ministrem zahraničních věcí ve vládě Michaila Gorbačova, z tohoto postu pak odmítl žádosti o otevřenou vojenskou intervenci představitelů zemí střední a východní Evropy, kde komunistická moc ztrácela půdu pod nohami.

Na svůj post Eduard Ševardnadze rezignoval v roce 1990, kdy se zároveň názorově rozešel s Gorbačovem – zatímco ten předpokládal, že Sovětský svaz i nadále půjde cestou socialismu, Eduard Ševardnadze podporoval ekonomický liberalismus západního typu.

Po vzniku samostatné Gruzínské republiky se stal Eduard Ševardnadze v roce 1995 jejím druhým prezidentem (už předtím stál v čele Gruzie od roku 1992 jako vůdčí představitel tzv. Národní rady), na tomto postu setrval do listopadu 2003, kdy po  zfalšovaných parlamentních volbách byl donucen během tzv. růžové revoluce rezignovat.

7. července roku 2014 Eduard Ševardnadze ve věku 86 let zemřel.