František Moravec. Generál, který naplánoval atentát na Heydricha

O hranicích a svobodě se nediskutuje. Ty se musí bránit vždy a všemi prostředky. Jestli něco charakterizuje osobnost generála Františka Moravce, pak právě tato slova. Právě on je považován za autora plánu atentátu na Reinharda Heydricha, kterým český odboj v roce 1942 ukázal, že se jasně staví na stranu národů, bojujících proti Německu Adolfa Hitlera.

Brigádní generál František Moravec se narodil 23. července 1895 v Čáslavi jako nejstarší z devíti sourozenců v rodině úředního zřízence okresního hejtmanství. Po obecné škole studoval gymnázium (absolvoval v roce 1913 s vyznamenáním). Poté začal studovat filozofii na pražské Univerzitě Karlově, v roce 1915 byl odveden do armády – první světová válka byla v plném proudu.

Nejprve František Moravec sloužil v Čáslavi, pak v Jablonci nad Nisou, nakonec odešel s 12. pěším plukem na frontu do Kaniže a Haliče v Maďarsku jako podporučík a velitel pěší čety. Hned na začátku roku 1916 padl František Moravec do ruského zajetí, už v květnu pak vstoupil do Srbské legie, v jejíchž řadách bojoval na několika frontách. V září téhož roku byl raněn.

V březnu 1918 byl budoucí generál Moravec převelen k pluku Československých legií ve Francii, s koncem války se vrací do nového Československa, aby bojoval proti územním nárokům Maďarska na Slovensku.

Po válce se František Moravec rozhodl spojit s armádou zbytek života – v letech 1925-28 vystudoval Vysokou školu válečnou, po absolutoriu působil v hodnosti štábního kapitána, posléze byl povýšen na majora generálního štábu a poprvé přišel do styku s řízením zpravodajské práce.

V letech 1929 až 1934 byl František Moravec přednostou Zemského vojenského velitelství v Praze, od roku 1934 pak působil jako přednosta pátrací skupiny II. oddělení generálního štábu – právě jeho zásluhou vznikla výborně informovaná zpravodajská služba, která zaměřovala až do posledních dnů první republiky svoji pozornost k sousednímu Německu, kde utužoval svůj režim Adolf Hitler.

Těsně před příchodem německých okupačních vojsk pak 14. března 1939 opustil společně s 11 vybranými spolupracovníky Československo a zamířil do Velké Británie. Tady si díky hodnotným informacím z Protektorátu vydobyl brzy výsadní místo v kruhu politiků kolem Edvarda Beneše, v roce 1942 se pak v jeho hlavě zrodil nápad, který měl změnit životy tisíců – zastupující říšský protektor v Praze Reinhard Heydrich musí zemřít rukou atentátníků, parašutistů, vyslaných londýnskou exilovou vládou.

V roce 1943 byl František Moravec povýšen do hodnosti brigádního generála, v září roku 1944 byl jmenován podnáčelníkem štábu hlavního velitele Československé armády.

V dubnu 1945 vyzve prozatímní československá vláda, ustanovená v Košicích, prezidenta Beneše, aby Moravce penzionoval – ten odmítne, ale nakonec jej dočasně odvolá ze všech jeho funkcí. Dočasnost se nakonec protáhla na dva roky – komunistická strana, která budovala „vlastní“ zpravodajskou službu, se jej snažila zdiskreditovat (byl obviněn, že před válkou nezničil všechny důležité zpravodajské materiály), teprve v roce 1947 byl jmenován velitelem divize v Mladé Boleslavi.

28. února 1948, tři dny po komunistickém převratu, byl brigádní generál Moravec ze svého postu odvolán. O měsíc později opustil vlast, aby se již nikdy nevrátil. Několik let působil v americké rozvědce v Západním Německu, na začátku šedesátých let se pak přestěhoval do USA, kde působil coby poradce amerického ministerstva obrany. 26. července roku 1966 František Moravec, muž, který naplánoval atentát na Reinharda Heydricha, zemřel na srdeční selhání.

26. dubna byly ostatky Františka Moravce převezeny do České republiky a uloženy na hřbitově v jeho rodné Čáslavi.