Jiří Paroubek. Neoblíbený (?) politik

Jiří Paroubek, český politik, někdejší předseda české vlády a v poslanec, bývalý předseda ČSSD (od roku 2006, kdy nahradil Stanislava Grosse), který je pro svoji povahu značně neoblíben především mezi mladými voliči, se narodil (možná trochu symbolicky) 21. srpna roku 1952 v Olomouci, kde také do svých šesti let vyrůstal u prarodičů – teprve v roce 1958 se Jiří Paroubek stěhuje za svými rodiči, kteří pracují v Praze.

Vzdělání získává Jiří Paroubek nejprve na Gymnáziu Jana Nerudy, po maturitě pokračuje ve studiu na obchodní fakultě VŠE – absolvuje v roce 1976. Jako student se Paroubek poprvé angažuje v politice, když v roce 1970, jako osmnáctiletý, vstupuje do Československé strany socialistické (byla součástí jednotné Národní fronty). Členem této strany pak paroubek bude až do roku 1986.

Po dokončení studia Paroubek působí v mnoha manažerských pozicích v tehdejších socialistických podnicích, nakonec se přes pozici hlavního ekonoma dostává až na ředitelské místo největšího předlistopadového provozovatele pohostinských služeb, který je státní podnik RaJ (Restaurace a jídelny). V roce 1989 Paroubek působí jako ředitel státního podniku Obuv Praha.

Listopad 1989 je i pro Paroubka okamžikem velkých změn – začíná podnikat a politicky se angažuje v nově se rodící sociální demokracii, jejímž členem se stává ještě v roce 1989 – v roce 1990 je Paroubek zvolen ústředním tajemníkem strany, mezi roky 1990 až 1996 je členem ústředního výboru ČSSD.

V devadesátých letech 20. století a v prvních pěti letech století jedenadvacátého se Jiří Paroubek (mimochodem, obviňovaný ze spolupráce s StB – krycí jméno Roco, a mající za sebou několik podnikatelských afér, které nikdy nebyly uspokojivě vyšetřeny) pomalu dostává do vysoké politiky.

Do nejvyšších pater politiky Jiří Paroubek poprvé nahlédne v roce 2004, kdy se stává ministrem pro místní rozvoj ve vládě Stanislava Grosse – v roce 2005, když Grossova vláda padne, se Jiří Paroubek stává předsedou vlády České republiky sám. Stanislava Grosse pak v roce 2006 Jiří Paroubek nahradí i v čele sociální demokracie.

Jiří Paroubek je podruhé ženatý, po rozvodu se Zuzanou Paroubkovou se jeho druhou ženou stala o dvacet let mladší tlumočnice Petra Kováčová.

Jiří Paroubek je kontroverzní postavou současné české politiky – mnoha lidem vadí především jeho ambivalentní vztah ke komunistům a jeho neochota k jakémukoli kompromisu. Přesto, nebo naopak právě proto, je Jiří Paroubek jedním z nejvýznamnějších českých politiků dneška.