Václav Havel. Slavné citáty, výroky, myšlenky

Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. V roce velkých změn v české společnosti (1989) to byla právě tato slova, která přibližovala do té doby veřejně nepříliš známého a komunistickým režimem očerňovaného dramatika Václava Havla veřejnosti. Ústředním mottem jeho politického i osobního života zůstala až do jeho smrti.

Stejně jako mnohé další citáty a myšlenky. Pojďte si připomenout desítku těch, které by nikdy neměly být zapomenuty.

Václav Havel. 10x slavné citáty, výroky, myšlenky

  • Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí.
  • Lhostejnost k druhým a lhostejnost k osudu celku je přesně tím, co otevírá dveře zlu.
  • Naděje je stavem ducha, je to stav, bez něhož život ztrácí veškerý smysl. Pokud chci žít, musím mít naději.
  • Naděje není přesvědčení, že něco dopadne dobře, nýbrž jistota, že něco má smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.
  • Nikdy nesmíte posuzovat situaci podle toho, kolik lidí oslavuje vítězství, ale jedině podle toho, kolik jich je ochotno za ně bojovat.

  • Čtyřicet let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž… Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal. Naše země nevzkvétá.
  • Prohlubuje se taková jakási propast mezi politikou a veřejností. To není dobré. Nicméně to se, jsem přesvědčen, časem změní. Jsou to takové výkyvy, které jsou známy a popsány ve všech demokraciích. A až to bude nejblbější, tak najednou se to začne obracet k lepšímu.
  • Přirozenou nevýhodou demokracie je, že těm, kdo to s ní myslí poctivě, nesmírně svazuje ruce, zatím co těm, kteří ji neberou vážně, umožňuje téměř vše
  • Nejlepší myšlenka je ta, která ponechává vždy určitou skulinu pro možnost, že všechno je současně úplně jinak.
  • Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovídám: o republice samostatné, svobodné, demokratické, o republice hospodářsky prosperující a zároveň sociálně spravedlivé, zkrátka o republice lidské, která slouží člověku, a proto má naději, že i člověk poslouží jí. O republice všestranně vzdělaných lidí, protože bez nich nelze řešit žádný z našich problémů – lidských, ekonomických, ekologických, sociálních a politických.

Václav Havel – přečtěte si celý životopis