Zemřela herečka Věra Tichánková představitelka Černé kroniky z filmu Ať žijí duchové

Věra Tichánková, česká herečka, manželka herce Jana Skopečka se narodila 7. prosince 1920.

Věra Tichánková nejdříve studovala Vysokou školu chemicko-technologickou, kterou nedokončila, protože nacisté za protektorátu všechny vysoké školy uzavřeli. Dále začala studovat herectví na pražské konzervatoři, studium ovšem také nedokončila, protože pomáhala získávat potravinové lístky pro osoby v ilegalitě, byla zatčena a dva roky byla nacisty vězněna nejdříve v Terezíně, pak v Drážďanech. Věra Tichánková přežila velký spojenecký nálet v noci z 13. na 14. února 1945. Poté byla přemístěna do Lipska.

Po 2. světové válce hrála Věra Tichánková v jihlavském Horáckém divadle, kde se také seznámila se svým manželem, Janem Skopečkem. S ním pak v roce 1948 přešla do Prahy do Městského oblastního divadla na Žižkově. Uměleckým vedoucím byl Jan Strejček, soubor dále tvořili např. Theodor Pištěk, Josef Kemr nebo Stanislav Sejk.

Se Strejčkovým souborem pak Věra Tichánková přešla v prosinci 1949 do libeňského sálu „U Deutschů“, kde působili pod názvem Městské oblastní divadlo v Libni, které bylo v roce 1951 přejmenované na Divadlo S. K. Neumanna (dnešní Divadlo pod Palmovkou).

Poprvé se Věra Tichánková objevila ve filmu Touha režiséra Vojtěcha Jasného z roku 1958. Českým televizním divákům je nejvíce známa z televizniho seriálu Byli jednou dva písaři režiséra Jána Roháče nebo z role Černé kroniky z pohádkové komedie Ať žijí duchové!, Doušová z filmů Anděl s ďáblem v těle a Anděl svádí Ďábla.

Z filmů jsou to například Vyšší princip, Dým bramborové natě, Vím, že jsi vrah, Smrt si říká Engelchen, Smrt krásných srnců, Kameňák neboVratné lahve.

V roce 2002 získala Věra Tichánková Cenu Thálie za celoživotní mistrovství a přínos žánru.

Věra Tichánková zemřela po douhé nemoci v Praze 8. ledna 2014