Emanuel Moravec. Obdivovatel Masarykův, sluha Hitlerův?

Emanuel Moravec je pro většinu národa symbolem kolaborace s nacistickým okupačním režimem za Protektorátu Čechy a Morava. Ano, Moravec byl kolaborant, měl být souzen a potrestán (spravedlnosti unikl, spáchal sebevraždu 5. května roku 1945, v den vypuknutí pražského povstání). Jeho život byl ale mnohem bohatští. Jeho předprotektorátní život, dodejme.

Věděli jste, že Emanuel Moravec byl za první světové války příslušníkem českosloveských legií v Rusku a že se zúčastnil slavné bitvy u Zborova?

Věděli jste, že Emanuel Moravec vedl při pohřbu prezidenta T. G. Masaryka prahou smuteční vojenský průvod (Moravec prvního československého prezidenta obdivoval a uznával jej) a stál čestnou stráž u jeho rakve?

Věděli jste, že Emanuel Moravec zcela nepokrytě nenáviděl prezidenta Edvarda Beneše? Důvodem byl jeho podpis pod Mnichovskou dohodou. Emanuel Moravec tento podpis pokládal za doklad Benešovy zrady československé státnosti. Za svůj postoj byl krátce po podpisu mnichovského diktátu Moravec vyhozen z Vysoké školy válečné a „uklizen“ do Památníku osvobození v Praze na Žižkově. Bylo mu také zakázáno veřejně publikovat – jeho výzvy k ozbrojené obraně v případě napadení Československa nacistickým Německem byly generalitě nepohodlné.

Věděli jste, že po okupaci zbytku Česka Německem a vzniku Protektorátu Čechy a Morava, uvažuje Emanuel Moravec o emigraci do Střední Ameriky? Žene jej strach z Němců, bojí se, že bude za své  protiněmecké názory ze druhé poloviny třicátých let perzekuován. Stane se opak. Okupanti Moravce pozvou do Německa, kde mu představí „novou ideální“ společnost. Po návratu se z Moravce stává jeden z nejhorlivějších stoupenců okupační moci. Sluhou Adolfa Hitlera.

Dál už to jistě znáte…