Lucius Quinctius Cincinnatus. Legendární římský diktátor

Lucius Quinctius Cincinnatus, legendární římský diktátor, jeden z nejznámějších vojevůdců nejrannějších římských dějin, osobnost zpola historická, zpola mýtická, přichází na svět někdy v 6. století před naším letopočtem.

Římským vládcem se Cincinnatus, původem oráč, stává podle tradice v roce 458 př. n. l., kdy je odvolán od pluhu, jmenován senátem diktátorem a pověřen úkolem osvobodit římské vojsko obklíčené Aequy na hoře Algidus.

Svého úkolu se Lucius Quinctius Cincinnatus zhostí výtečně – podle tradice zvítězí Cincinnatus nad Aequy již za jeden jediný den.

Po vítězství se pak Cincinnatus ihned vzdá svého diktátorského úřadu a vrací se zpět na svůj statek.

Více toho o Cincinnatově životě není známo.

Jen pro zajímavost – římský diktátor je předobrazem legendárního Přemysla Oráče v Kosmově (viz Kosmas) díle „Kronika česká“.